Annons

Annons

Strategibanner4

Friidrottens grenprogram har en stark historisk grund men tävlingsformer och klasser har också utvecklats i takt med tiden. Nya tävlingsformer har vuxit fram, inom och vid sidan av arenaidrotten, och publik och deltagare möter idag nya typer av arrangemang. Stort intresse finns för lagtävlingar och seriesystem och det är en av utgångspunkterna för framtida utveckling.

Målbild 2025

  • Tävlingsprogrammen - för friidrottare på alla nivåer - har utvecklats. Det utgår från målgruppens villkor och
    inspirerar och attrahera därigenom fler. Ökat deltagade ger möjligheter till nyrekrytering och nya intäkter.
  • Intresset för friidrottens arrangemang har ökat.
  • Tävlings- och arrangemangsutvecklingen koordineras inom den nya regionala organisationen och föreningars och distrikts tävlingssamverkan har ökat. 
  • Tävlingar på hög internationell nivå spelar en viktig roll i svensk friidrott. 
  • Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med friidrottens internationella aktörer.