Annons

Annons

Strategibanner3

Ökad digitalisering är inte ett egensyfte utan varje digitalt initiativ ska underlätta och möjliggöra mer friidrottstid. Att se och förstå de möjligheter som digitaliseringen medför kommer bli viktigare i framtiden. Svensk Friidrott behöver därför stärka sin digitala kompetens. 

Målbild 2025

  • Ytterligare digitala satsningar har genomförts i syfte att underlätta och utveckla föreningsverksamheten. Behov och resurstillgång styr i vilken ordning projekt har realiserats.
  • Initiativ för att förbättra och effektivisera kommunikation och samarbete inom friidrotten har sjösatts.