Annons

Annons

Strategibanner5

Barn och ungdomars föreningsidrottande minskar och störst är nedgången bland äldre ungdomar. Behoven av ökad fysisk aktivitet är stora i alla åldersgrupper. Föreningsidrotten kan uppfattas som en alltför tävlingsinriktad miljö och det attraherar inte dem som söker rolig och givande träning utifrån egna villkor.

För att möta detta måste befintlig tävlingsinriktad träning kompletteras med nya och utvecklade träningsformer med andra mål och innehåll.

Målbild 2025

  • Nya koncept motiverar till att fortsätta träna friidrott och gör friidrotten tillgänglig som träningsform för nya och befintliga målgrupper, i olika åldrar och med olika förutsättningar.
  • Föreningarna erbjuder flexibla träningsupplägg och en miljö där det ges möjlighet att delta utifrån sina egna behov. 
  • Förbundet och föreningarna har bättre förutsättningar för att samarbeta med skolan.