Annons

Annons

Strategibanner9

Finansiell stabilitet och en ökad självfinansiering är element som är extra viktiga för friidrotten att beakta de närmaste åren. Detta då modellerna för fördelning av statliga medel idag innebär begränsningar, organisatoriska förändringar inom friidrotten står för dörren och Coronapandemin kommer att ha långtgående effekter för föreningar och förbund.


Fortsatt kreativitet och entreprenörskap för att hitta nya verksamhetsområden och intäktsmodeller – i föreningar och förbund – blir avgörande för att friidrotten även framöver ska ha utvecklingskraft.

Målbild 2025

  • Svensk friidrott har en stark ekonomi på alla organisatoriska nivåer.
  • Förbundet har större utrymme att själv styra hur de ekonomiska resurserna används.
  • De investeringar som krävs för att säkerställa en attraktiv och växande friidrott har blivit möjliga.