Annons

Annons

Tävla utomlands

I de flesta fall är det inga problem att som svensk friidrottare tävla utomlands. Men vissa länder kräver speciellt tillstånd från hemlandets förbund, ibland frågar man även efter licens eller liknande. Då utfärdar Svensk Friidrott ett officiellt tävlingstillstånd så att det blir möjligt att tävla.

Några arrangörer ber om en så kallas license code, men i Sverige är rätten att tävla kopplad till att man representerar en förening, inte att man som individ har en nationell licens. Du behöver alltså förklara för arrangören att du inte kan få någon license code från oss. Men vi har haft många aktiva som har tävlat utomlands tidigare med det typ av tillstånd vi utfärdar, så det bör inte vara några problem.

För att underlätta hanteringen av sådana tävlingstillstånd finns ett webbformulär som den sökande fyller i med nödvändiga uppgifter. Sedan skickas tillståndet från SFIF per e-post.Det är inte säkert att alla resultat från tävlingar utomlands når det svenska resultatsystemet, så om du inte ser ditt resultat kontakta administratören.  

Hanteringstiden på ansökan om tävlingstillstånd är 10 dagar från att ansökan kommer in. 

OBS!
Elitaktiv med WA-certifierad "Athletes representative" (AR) behöver inte söka speciellt tillstånd från nationsförbundet. En sådan "AR" har nämligen mandat att anmäla de aktiva som man representerar till tävlingar utomlands.

Ansök om tävlingstillstånd

Här ansöker du om tillstånd för att tävla utomlands

Klicka här!