Annons

Annons

Att tävla för svensk klubb

Bland de som flyttar till Sverige finns många som är intresserade av att friidrotta.

För att som utländsk medborgare få representera en svensk klubb skall man personligen ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF. För ungdomar (P17/F17 eller yngre) som inte tävlat i friidrott i hemlandet behövs dock ingen speciell ansökan.

Ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare som vill representera en svensk förening skickas till Hanna Strindhag och ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Nationalitet
  • Namnet på den svenska förening som den sökande vill representera
  • Bevis om folkbokföring*
  • Intyg från friidrottsförbundet i hemlandet** 
  • Underskrift av den tävlande och firmatecknare för den förening den aktive vill representera

*Bevis om folkbokföring

Förutsättningen för att en utländsk medborgare skall kunna tävla för en svensk klubb är att han/hon är bosatt i Sverige. Baskriteriet är därför alltså att man är folkbokförd här.

I vissa fall - när det gäller personer som är flyktingar - kan det vara så att folkbokföring ännu inte kunnat ske av formella skäl. Då kan SFIF efter särskild prövning ändå ge tillstånd.

För utländska medborgare som studerar i Sverige under en sammanhängande period av minst två månader kan studieintyg från universitet/högskola ersätta krav på folkbokföring.

För tillstånd att delta vid DM- och SM-tävlingar (inklusive kval och final i Lag-SM) krävs att folkbokföringen är registrerad för minst 12 månader sedan.

**Intyg från friidrottsförbundet i hemlandet

Har personen tidigare tävlat i friidrott i och/eller för sitt hemland skall man även ha ett skriftligt godkännande från hemlandets förbund att man får representera en svensk förening vid tävlingar i Sverige.

Även här kan SFIF efter särskild prövning - främst för personer med flyktingstatus - ge dispens om det bedöms att tillstånd från hemlandets förbund inte är möjligt att erhålla.

Särskilda villkor för SM-tillstånd

För att som utländsk medborgare få representera sin svenska förening vid SM- och DM-tävlingar gäller krav på att personen är folkbokförd - och huvudsakligen har vistats - i Sverige sedan minst ett år tillbaka samt att han/hon inte under samma kalenderår deltar i nationsmästerskap i hemlandet.

Kontrollera regelboken

Eftersom ändringar kan komma att ske är det alltid viktigt att se till den för tiden gällande regelboken. Representationsregler för utländska medborgare finns i kapitel D 1.5.

OBS!
Ofta finns speciella individuella förutsättningar i det enskilda fallet. Så vid eventuella oklarheter bör man alltid först höra med Svensk Friidrott om hur man skall gå tillväga.

 

Hanteringstiden för tävlingstillstånd är 10 dagar efter att SFIF har tagit emot ansökan.