Annons

Annons

I syfte att för framtiden bevara den information som publicerades på friidrott.se åren 1998–2020 har det materialet arkiverats.

Arkivmaterialet finns inte tillgängligt online men finns i digital form bevarat för framtiden. Den som önskar få tillgång till det mejlar kommunikation@friidrott.se och meddelar detta. I retur skickas då en fil innehållande materialet.

Märk väl att vår huvudsakliga resultat- och statistikplattform numera är friidrottsstatistik.se

Även här på friidrott.se hittas mycket statistik, bland annat gällande följande:

Hur det under årens lopp har gått för Sverige och svenska friidrottare i internationella mästerskap och cuper

Svenska världsrekord

Svenska världsårsbästan

Svenska insatser i Diamond League

Utmärkelser och priser