Annons

Annons

Svensk Friidrott anordnar genom Prestationscentrum kast nationella, centrala utvecklingsträffar. Träffarna är till för att sprida kunskap till och mellan tränare och aktiva inom grengruppen.
Träffarna ska vara tillfällen att lära av varandra. PC kast bjuder in aktiva från och med hösten efter 16-åringars utomhussäsong. Aktiva som är yngre samlas regionalt genom respektive UC. De centrala träffarna kan behandla teknikutveckling, träningsplanering, kost, mentala färdigheter, antidoping med mera.

Ungdoms- och juniorlandslag 17-20 år

Kriterier för vilka aktiva som bjuds in till central utvecklingsverksamhet i kast för denna gruppering baseras primärt på resultat och statistik, ett snitt för 3:e-plats i årsbästalistorna för de 6 senaste åren i respektive gren och kön, för 16-, 17-, 18-, och 19-åringar. Justeringar görs också för att yngre åldersklass inte ska ha högre kriterium än äldre. En aktiv tillhör formellt verksamheten i en gren, vilken kan ändras över tid beroende på hur karriären utvecklas. Det är ”tillåtet” att ha ett dåligt år, har man tidigare varit med men inte når upp till kriterierna kvarstår inbjudan ett år.

Resultatkriterier 2023/24      
  16 17 18 19
Kula män 1501 1600 1561 1600
Diskus män 4501 5024 4777 4900
Slägga män 5497 6006 5733 5850
Spjut män 5304 5853 5800 6000
         
Kula kvinnor 1361 1413 1275 1302
Diskus kvinnor 3693 4101 4308 4400
Slägga kvinnor 5500 5914 5300 5500
Spjut kvinnor 4100 4400 4100 4300

I vissa fall kan aktiva som är i stark utveckling bjudas in trots att de ännu inte nått aktuella kriterier.

Tränare som inte har egna aktiva med i centrala utvecklingsverksamheten men som genom engagemang, intresse, vetgirighet och tidigare kunskaper passar i respektive gruppering är välkomna att vara med på samma premisser som andra tränare.

Landslag

Kriterier för vilka aktiva som bjuds in till central utvecklingsverksamhet i kast för denna gruppering är baserat på vilka som bedöms kunna vara aktuella för Finnkamps-deltagande kommande år. Vissa yngre aktiva som utvecklats bra men som i övergången efter ungdoms- och juniorlandslagsgrupperingen ännu inte är på Finnkampsnivå kan också bjudas in.

Tränare som inte har egna aktiva med i centrala utvecklingsverksamheten men som genom engagemang, intresse, vetgirighet och tidigare kunskaper passar i respektive gruppering är välkomna att vara med på samma premisser som andra tränare. 

SOK Topp- och talang

Aktivas ingående i denna gruppering har egna, individuella planer men är om önskas välkomna att vara med i Landslagsgrupperingens verksamhet.

En årscykel för tunga kastgrenar har vanligtvis följande utvecklingsträffar

Landslag

Fysiska träffar: December, vår

Digitala träffar med jämna mellanrum

17-20 år

Fysiska träffar: Oktober, februari/mars

Digitala träffar med jämna mellanrum

En årscykel för grenen spjut har vanligtvis följande större utvecklingsträffar:

Landslag

Fysiska träffar: November, januari

Digitala träffar med jämna mellanrum

17-20 år

Fysiska träffar: Oktober, januari (tillsammans med landslag)

I samband med Spjutskolan i Södertälje (spjutskola.se)

Digitala träffar med jämna mellanrum


Inbjudningar till utvecklingsträffar skickas per e-mail till inbjudna personer och deras föreningar.