Annons

Annons

SM-poängen ligger till grund för röstlängden på förbundsårsmötet och ska inte förväxlas med SM-pokalen.

SM-poängen 2013-2023 (Excel; se flikarna längst ner)

På SFIF:s förbundsårsmöte har samtliga nio distrikt rösträtt och förutom två grundmandat per distrikt baserar sig deras rösträtt på:

  • Respektive föreningars idrottsliga styrka och aktivitet mätt genom insatserna vid föregående års SM-tävlingar utomhus för seniorer, juniorer och ungdomar.
  • Omfånget på LOK-stödet.

SM-insatserna värderas enligt en poängskala som i princip går ut på att räkna antalet aktiva placerade bland de 6 bästa i en SM-gren i åldersklassen. Lagplaceringar i terräng och trail räknas inte in och i den mixade Lag-USM-finalen påförs poängen P17. I stafett-SM räknas endast ett lag per åldersklass.

De olika åldersklasserna viktas poängmässigt enligt följande:

Åldersklass Beteckning Poäng
Senior M/K 1 p
22-årsjunior M22/K22 0.75 p
19-årsjunior P19/F19 0.5 p 
17-årsungdom P17/F17 0.25 p
16-årsungdom P16/F16 0.25 p
15-årsungdom P15/F15 0.25 p

Hela rösträttssystemet finns fastlagt i detalj i Svenska Friidrottsförbundets stadgar.

Anm: Fram t o m förbundsårsmötet 2009 hade de främsta föreningarna egen direkt rösträtt på grundval av den totala SM-poäng man samlat in under de två närmast föregående åren.

Anm. 2: T o m 2021 fanns 23 distrikt som i och med den nya regionindelningen bantades till nio fr o m 1 januari 2022.