Hem / Tävling / Regler / Skoregler

Skor vid tävling

Uppdaterat 16 juni 2021

Nedan återfinns ett förtydligande gällande vilka skor som får användas vid tävling: Arena - Inomhus - Landsväg - Terräng.

För att ett tävlingsresultat ska vara giltigt i internationell statistik, samt för att kunna godkännas som rekord, krävs att de skor som används lever upp till ett antal kriterier, som ska vara uppfyllda i seniorklass samt i åldersklasserna M/K 22 och P/F 19.

Den tävlandes ansvar

Blanketten Athlete Shoe Declaration Form (se under Manuals and Guidelines) ska fyllas i (ett exemplar för varje skomodell som ska användas) och lämnas in till arrangören, antingen före tävlingen eller i samband med nummerlappsutdelning/ avprickning på tävlingsdagen.

Om ortopediska inlägg används måste medicinska skäl beskrivas i rutan "Orthotics" på skoblanketten. Observera att sådana iläggssulor inte får innehålla kolfiber-/nylonplattor.

Arrangörens skokontroll

Vid varje tävling som innehåller grenar för seniorer samt M/K 22 och/eller P/F 19 ska arrangören kontrollera att de aktivas skor är regelrätta.

Efter att "Athlete Shoe Declaration Form" samlats in från de aktiva sker kontrollen enligt nedanstående:

1: Kontrollera om den skomodell som den aktive tänker tävla i finns med på senaste versionen av World Athletics Shoe Compliance List.
Om skomodellen finns med på listan, och den tävlande inte har för avsikt att använda några iläggssulor, är skon godkänd att tävla i utan ytterligare kontroll.

2: Om den tävlande använder en skomodell som inte finns med på "skolistan", eller skor med personliga iläggssulor.
I dessa fall ska mätning av skosulan ske. Sulans tjocklek mäts inklusive eventuella iläggssulor, mitt under hälen. Skon är godkänd att tävla i om dessa mått inte överskrids:

  • Landsvägslöpning: 40mm
  • Terränglöpning: 25mm
  • Löpgrenar på arena som är 800m eller längre: 25mm
  • Tresteg: 25mm*
  • Övriga hopp- och kastgrenar: 20mm*
  • Löpgrenar som är kortare än 800m: 20mm

(För skor som är större än storlek 42 tillåts ovanstående mått plus 1mm.)

* I teknikgrenar får sulan inte vara tjockare under fotbladet än under hälen.

3: Om den tävlande har fyllt i rutan "Orthotics" på skoblanketten
En tävlande som har fyllt i rutan "Orthotics" och använder ortopediska inlägg av medicinska skäl (som kan styrkas) får tävla i skorna även om sulorna överskrider maximimåtten ovan.

4: Om skon inte är godkänd för tävling efter ovanstående kontroll
Kommentaren 'Uncertified TR5.5' anges till höger om resultatkolumnen för de aktiva som har tävlat i skor som inte uppfyller regelverket, eller skor som inte har kontrollerats av arrangören. Sådana resultat kan inte bli aktuella att godkänna som rekord, och kan heller inte godkännas för internationell statistik, som underlag för världsranking eller kval till internationellt mästerskap.

Vid svenska rekord

I händelse av svenskt rekord ska vid rekordanmälan arrangören redovisa vilken skomodell den tävlande använde. Dessutom bör foto bifogas.

Särskilda regler för veteraner

För skor som används av deltagare i veteranklasser (M/K 35 och äldre) - oavsett gren - gäller följande maximimått för sultjocklek:

  • Spikskor: maximalt 30mm
  • Övriga skor: maximalt 40mm

För veteranaktiva som deltar i seniortävling gäller World Athletics ordinarie regelverk (se ovan).

Särskilda regler för ultralöpning

Skor som är tillåtna att använda vid landsvägslöpning enligt World Athletics Shoe Compliance List kan användas i löpgrenar som är längre än marathon, oavsett vilket underlag loppet går på.