Hem / Tävling / Regler / Vanliga frågor

Q & A Tävlingar för barn

Från 1 maj 2020 gäller det nya regelverket för barn 6 -11 år. Nedan har vi samlat vanliga frågor gällande tävlingar för barn. Finner du inte ditt svar nedan är du välkommen att kontakta barn-och ungdomsansvarig Frida Hogstrand.

Ladda ner Friidrottens tävlingar för barn kostnadsfritt. Häftet går även att beställa hem där du som mottagare endast betalar porto.

 
 

Tävlingsform

Hur ska barn tävla?
Arrangörer som ska anordna tävlingar för barn ska använda sig av regelverket Tävlingar för barn. Det rekommenderade tävlingsformerna finns listade i idéhäftet Friidrottens tävlingar för barn. Det är viktigt att ni som arrangerande förening har en god inställning till de nya tävlingsformerna och informerar föräldrar/anhöriga om detsamma. Detta kan exempelvis göras av arrangör i inbjudan till tävlingen. 

För er som vill genomföra en tävling på traditionellt vis ska vissa justeringar tillämpas.

Får vi ta ut avgift när ett barn tävlar?
Tävlingarna bör vara billiga att delta i, för att uppmuntra till brett tävlande. Fika eller lunch kan inkluderas i anmälningsavgiften.

Vi ska arrangera ett lopp för barn – ska vi också följa det nya regelverket?
Alla föreningar som är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet ska följa regelverket för barntävlingar.
 

Tidsprogram

Hur fungerar tre-timmars regeln?
För varje individ, lag eller startgrupp bör tävlingen pågå under högst tre timmar. Första och sista gren ska vara startad inom tre timmar. Tävlingen som helhet kan sträcka sig längre än tre timmar.


Inför en tävling för barn

Behöver vi söka sanktion vid en tävling för barn?
Nej. Arrangören behöver inte söka sanktion för en renodlad barntävling. Ni ska dock anmäla er tävling till ert SDF.

En deltagare över 11 år vill delta i vår barntävling, är det okej?
Ja, det går bra men då tillämpas regelverket för barntävling.

En förälder har anmält ett barn till en ungdomsklass, är det okej?
Svensk Friidrotts rekommendation är att barn ska tävla i barnklasser men det är inget som hindrar att ett barn tävlar i ungdomsklasser.

Tävlingsmomentet ska bidra till att barn vill fortsätta med sin idrott och få ett starkare band till den. Tävling ska inte gå ut på att jämföra barns prestationer mot varandra. I detta fall även jämföra barnet med ungdomars resultat.

Utdrag ur Riksidrottsförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsidrott (2014):
”Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn stå vid sidan av kommer aldrig vara utvecklande för de individerna”.

 
Vi har en 11-åring som ska tävla i ungdomsklass – vilka regler gäller då?
Om ett barn tävlar i en ungdomsklass (12-19 år) appliceras regelverket för ungdomstävlingar. Detta betyder att barnets resultat står med i den officiella resultatlistan som publiceras på Internet. Detta kan bli aktuellt på t ex 100m, 200m, 400m, 800m, 1 500m, höjd och stav – grenar där det är samma betingelser för alla åldrar. Men det kan också bli aktuellt i andra grenar.

Barnets resultat redovisas dock inte i några årsbästalistor.

 

Resultat

Vi ska arrangera en barntävling ur Friidrottens tävlingar för barn – ska vi redovisa resultat?
Nej. Ni fyller istället i aktivitetsrapporten och utvärderar tävlingen.
Denna mejlas till This is a mailto link och This is a mailto link 

Vi ska arrangera en traditionell tävling för barn med endast barnklasser – ska vi redovisa resultat?
Barnens resultat inte ska publiceras, varken i LIVE-resultat eller i efterhand på Internet och inte heller i någon öppen statistik. Resultaten kan anslås på tävlingsdagen.

SFIF vill dock att resultaten skickas in för mängdstatistikens skull. Detta för att vi ska kunna se hur många som gör minst en arenatävling under ett år. Fyll därför i resultaten i Excelfilen och välj fliken 11 år och yngre

Dessa mejlas till This is a mailto link

Vi ska arrangera en seniortävling där även ett par barnklasser finns med – ska vi redovisa resultat?
Barnens resultat ska inte publiceras, varken i LIVE-resultat eller i efterhand på Internet och inte heller i någon öppen statistik. Resultaten kan dock anslås på tävlingsdagen.

SFIF vill dock att resultaten skickas in för mängdstatistikens skull. Detta för att vi ska kunna se hur många som gör minst en arenatävling under ett år. Gör därför så att alla grenar med enbart aktiva som under året fyller högst 11 år läggs i en egen flik i Excel-filen, välj fliken döpt till 11 år och yngre. Excel-resultatlistan innehåller en flik med huvudlistan som publiceras på Internet och en flik med rena barnklasser som inte publiceras i resultatlistor eller årsstatistik.

Dessa mejlas till This is a mailto link

Övrigt


Tävlingskläder
Vid tävlingar för barn 11 år och yngre är det inget krav på specifika tävlingskläder, varken för föreningsmedlemmar eller klubblösa tävlande. Barn tävlar i kläder de känner sig bekväma i. Det ska vara roligt, enkelt och billigt att delta i friidrottstävlingar för barn
 
Vissa föreningar har en klädpolicy som föreningens medlemmar behöver följa vid tävling. Tänk på eventuella trösklar ni som förening riskerar att skapar vid dolda avgifter såsom kostnader för tävlingskläder.
 
Att få en t-shirt med föreningen logga på kan öka känslan av gemenskap och samhörighet. Som förening kan det därför vara bra att erbjuda nya medlemmar en t-shirt eller liknande.

Hur gör jag en beställning på Friidrottens tävlingar för barn?
Kontakta Frida Hogstrand, med:
* Förening
* Önskat antal häften
* Leveransadress
* Mejladress för fakturering (endast kostnad för porto).

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png