Hem / Bidrag: Återuppbygga motionsloppen

Back on track-bidrag 6: Återuppbygga motionsloppen

Friidrottens motionslopp drabbades mycket hårt av pandemin. Under 2022 började det återigen gå att arrangera lopp men situationen är fortfarande utmanande. Statistiken från Svensk Friidrotts lopparrangerande föreningar visar på deltagartapp på mellan 30 och 50 %.  2019 var det senaste ”vanliga” loppåret och det övergripande målet för 2023 är att ge förutsättningar för att nå tillbaka till eller överträffa 2019 års deltagarnivåer.

Detta återstartsstöd vänder sig till motionsloppsarrangerande föreningar inom Svensk Friidrott och medlen ska användas till befintliga eller nya arrangemang under 2023. Stödet består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på differensen av deltagarnivån mellan arrangörsåren 2019 och 2022. Inför ansökan är det därför viktigt att ha statistiken för åren 2019 och 2022 på plats.

Ramverk för stödet

 • Beviljas endast till föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott.
 • Bidraget består av ett fast belopp (15 000 kr) och en rörlig del (53 kr per ”tappad” deltagare för ett specifikt lopp mellan 2019 och 2022 års lopp).
  • Loppet måste alltså ha arrangerats både 2019 och 2022 och haft ett deltagartapp för att kunna ansöka om den rörliga delen.
  • Alla föreningar/arrangörer* kan ansöka om grundbeloppet (oavsett historik för ett lopp) för lopp som inte arrangerats tidigare men vill startas under 2023 eller lopp som funnits tidigare men som inte arrangerats 2019, 2022 eller något av dessa år. Grundbeloppet (15 000 kr) kan endast sökas en gång, oavsett antal lopp.
 • Stödet söks utifrån ett eller flera specifika lopp oavsett antal arrangörsföreningar. Det är alltså inte möjligt för flera föreningar att söka stöd för ett och samma lopp utan då får föreningarna dela på stödet utifrån sin gemensamma satsning på loppet.
 • Stödet ska användas till att täcka delar eller alla kostnader i samband med aktiviteter relaterat till arrangemang av ett motionslopp.
 • Stödet syftar till att ge ny energi till motionsloppen och komma tillbaka till 2019 års deltagarnivå. Den förening som söker och beviljas stödet ska därför arrangera minst ett motionslopp med central sanktion under 2023 och återredovisa satsningen till Svensk Friidrott, utifrån angivet format.
 • Ansökan görs i Questback/här. Utbetalningen kan ske före aktivitetens genomförande. Beräkna dock att det tar ca 30 arbetsdagar från ansökans inskickande till utbetalning.
 • En återrapport ska ske i angivet formulär i Questback senast 30 dagar efter loppets genomförande. Om återrapportering inte inkommer ska beloppet återbetalas.

*Gäller ej Blodomloppet samt Vårruset där huvudarrangören av serierna redan sökt och tilldelats medel för återstart enligt inskickad och specificerad plan.

Förberedelse:

 1. Räkna ut hur stort bidrag föreningen kan ansöka om
  • Ta fram loppets/loppens fullföljande deltagarantal för 2019 respektive 2022.
  • Räkna ut hur många deltagare loppet/loppen tappat mellan arrangörsåren 2019 och 2022.
  • Om föreningen arrangerar flera lopp ska föreningen sammanställa en översikt i excel, som kan bifogas ansökan.
  • Multiplicera tappet med 53 kr. Resultatet blir den rörliga del ni kan ansöka om och utöver den summan kan ni även ansöka om den fasta delen om 15 000 kr.
 2. Planera för 2023 års lopp
  • Upprätta en plan med aktiviteter och en tydlig budget för de satsningar ni vill göra kring loppet 2023. Stödet kan användas till bland annat marknadsföring, systemstöd, tävlingsutveckling och personella resurser.
  • Budgeten ska även sammanställas i en excelfil för att kunna bifogas i ansökningsformuläret.
 3. Ha grundinformation till hands
  • Kontaktinformation till föreningens ordförande och ansvarig kontaktperson till loppet.
  • Bankgirouppgifter till föreningen för utbetalning.

Ansökan:

Ansökan fylls i och skickas in via Questbackformuläret som ni hittar här. Då stödet baseras på lopp under 2022 och är riktat till arrangemang under 2023 är sista ansökningsdag är 31 januari 2023.

Återrapport

Återrapporten ska skickas in inom 30 dagar från loppets genomförande och ska bland annat innehålla:

 • Vilket/vilka lopp som genomförts och deltagarstatistik för detta
 • Vilka aktiviteter/insatser som genomfördes
 • Kontaktperson inom föreningen

Återrapporten fylls i via detta Quetsbackformulär

Översikt länkar

Vanliga frågor om återstartstödet till motionslopp

Länk till ansökan i questback

Länk till återrapport i questback

Har du frågor kring stödet kan du maila: This is a mailto link

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png