Hem / Bidrag: Inspirerande flerdagsaktivitet

Back on track-bidrag 2: Inspirerande flerdagsaktivitet

Vill ni samla aktiva och/eller tränare och ledare – inom er förening eller tillsammans med andra närliggande föreningar – till en inspirerande flerdagarsaktivitet? Det kan till exempel vara ett hemmaträningsläger, en utbildningshelg eller en kombination av de båda.

Detta bidrag kan också användas för att underlätta för föreningens aktiva och tränare att åka iväg för att delta i en tävling. Tävlingsresan behöver dock inte omfatta en övernattning för att vara berättigad för stödet utan det är giltigt även med aktivitet kopplat till en endagarstävling.  

Föreningen är fri att själv utforma aktiviteten utifrån vilka behov som finns för att skapa en återstart av verksamheten. Nedanstående ramverk ska dock följas.

Ramverk för stödet

 • Beviljas endast till föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott.
 • Bidraget består av max 12 000 kr vilket ska användas till att täcka delar eller alla kostnader i samband med aktiviteten i föreningen. Om flera föreningar samverkar kring en aktivitet kan varje förening ansöka om bidrag för att täcka sina kostnader.  
 • Aktiviteten ska syfta till att återstarta föreningens verksamhet och skapa möjligheter till reaktivering eller nyrekrytering.
 • En förening kan ansöka om bidrag för flera aktiviteter men dessa aktiviteter ska då rikta sig till olika målgrupper.
 • Aktivitetens ska ha genomförts innan 30 september 2022.
 • Ansökan sker i IdrottOnline, formulär Återstartsstöd IF 2021/2022
 • Utbetalningen kan ske före aktivitetens genomförande. Beräkna dock att det tar ca 6-8 arbetsdagar från ansökans inskickande till utbetalning.
 • En återrapport ska ske i angivet formulär i idrottonline senast 30 dagar efter genomförande.
 • Ansökningar beviljas så länge det finns pengar kvar i allokeringen.

Ansökan 

I ansökan ska föreningen ange:

 • Start- och slutdatum av aktiviteten
 • Vilken målgrupp som avses
 • Syfte/mål
 • Genomförande
 • En tydlig budget
 • Kontaktperson inom föreningen

Återrapporten ska innehålla:

 • Beskriv genomförandet av aktiviteten
 • Hur många unika personer var med
 • En tydlig budgetredovisning
 • Föreningens måluppfyllelse med aktiviteten
 • Kontaktperson inom föreningen

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png