Annons

Annons

Svensk Friidrott och Turebergs FK bjuder härmed in till 2023 års upplaga av Kraftmätningen 17 år. Tävlingen genomförs i Sollentuna Friidrottshall lördagen den 18 mars 2023.

 

Tävlingsklasser
Kraftmätningen är en lagtävling som genomförs i tre tävlingsklasser: Mix 17 år, Flickor 17 år och Pojkar 17 år. Lag som anmäler sig i mixklassen deltar även i lagtävlingen i F17 och P17. Det tas inte ut några anmälningsavgifter för deltagande i Kraftmätningen. 

Grenprogram och särskilda bestämmelser
F17 och P17:          60 m, 800 m, höjd, längd och kula
Endast mixklass:    Stafett 6x200 m

  • Individuella löpgrenar genomförs i seedade heat, utifrån person-/årsbästa uppgivet vid anmälan. 

  • I höjd tillämpas 4 cm höjningar från lägsta till högsta höjd. Om startfältet delas upp i flera pooler används samma höjningsschema för samtliga hoppare. 

  • Längd och kula genomförs i tre omgångar. 

  • I stafetten springer pojkar sträcka 1, 3 och 5, flickor sträcka 2, 4 och 6. Gemensam bana från start.

Lagsammansättning
Ett mixlag består av 6-16 aktiva (3-8 flickor + 3-8 pojkar). Ett flick- eller pojklag består av 3-8 aktiva. De flesta av deltagarna i ett lag ska vara födda 2006-2007. Lagen får innehålla högst två flickor och högst två pojkar födda 2008.

En förening får anmäla ett eller flera lag. Alla deltagare har rätt att starta i alla grenar.

 

Lag med aktiva från två olika föreningar:

Kraftmätningen är en lagtävling där föreningar möter varandra. Lag som önskar delta i Kraftmätningen men inte har tillräckligt många aktiva kan gå ihop med en annan förening.

Tanken är ge mindre föreningar chansen att delta i Kraftmätningen. Det ska också ge möjlighet till större föreningar att hjälpa aktiva från mindre föreningar att vara med. Som lagledare ansvar du för att skapa en utvecklande tränings-och tävlingsmiljö där de som vill tävla får möjlighet att göra det.

I ett sammanslaget lag kan högst 2 pojkar/flickor från den mindre föreningen delta. 

Exempel: Ett sammanslaget mixat lag kan ha fullt flicklag men komplettera i pojklaget. Exempel: 8 flickor + 6 pojkar från den större föreningen + 2 pojkar från den mindre föreningen.  

 

Poängräkning
Lagpoängen räknas på de tre bästa individuella resultaten per gren. Ett lag behöver alltså starta med minst tre deltagare per gren för att kunna få full poäng. För poängräkning används poängtabellerna för seniorer, kompletterat med speciella tilläggstabeller för pojkar 800 m och mixad stafett 6x200 m.

Anmälan

Anmälan ska innehålla namn, födelseår samt val av grenar för samtliga deltagare, och vara arrangören tillhanda senast torsdagen den 9 mars. Anmälan sker på friidrottsanmalan.se.

Inga anmälningsavgifter tas ut för deltagande i Kraftmätningen 17 år. PM och tidsprogram kommer senast lördag 11 mars på Turebergs FK:s hemsida. Lagledarmöte sker vid cirka kl. 9.00 och avsluta med prisutdelning senast 18.00. Tidsprogrammet är beroende av antal anmälda lag.

Lunch

Det finns möjlighet att förbeställa lunch till tävlingsdagen. Beställningen (antal portioner och eventuella allergier) skickas i så fall till mia.hallerfors@turebergfriidrott.se i samband med anmälan. Kostnaden för lunch är 100kr/st.

Reseersättning 

De lag som har längre än 50 mil enkel resa till Sollentuna har rätt till ett resebidrag. Ersättningen betalas ut i efterhand. Beloppen är 600:-/person (aktiv+ledare) för lag som reser mellan 50 och 70 mil och 800:-/person (aktiv+ledare) för lag som reser längre än 70 mil enkel resa. Som lag kan ni få reseersättning för max:

Mixlag: Högst 16 aktiva och 3 ledare
Flicklag: Högst 8 aktiva och 2 ledare
Pojklag: Högst 8 aktiva och 2 ledare

För mer information om resebidrag kontakta Frida Hogstrand frida.hogstrand@friidrott.se

Upplysningar
Frida Hogstrand, Svensk Friidrott,frida.hogstrand@friidrott.se 
Mia Hällerfors, Turebergs FK, mia.hallerfors@turebergfriidrott.se