Hem / Bidrag: Uppstartsträff / prova-på

Back on track-bidrag 1: Uppstartsträff eller prova-på-dag

Vill ni samla hela föreningens ledare och tränare, en träningsgrupp eller en grupp aktiva som inte varit på träningen på länge till en träff för att ge verksamheten en nystart? Vill ni bjuda in närområdet till en prova-på-dag eller föräldrarna till ett löpskolningspass i samband med att barn- och ungdomsträningen startat igen? Kanske vill ni utveckla föreningens verksamhet för att kunna möta personer med funktionsnedsättningar?

Föreningen är fri att själv utforma aktiviteten utifrån vilka behov som finns för att skapa en återstart av verksamheten. Nedanstående ramverk ska dock följas.

Ramverk för stödet

 • Beviljas endast till föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott.
 • Bidraget består av max 5000 kr vilket ska användas till att täcka delar eller alla kostnader i samband med en endagsaktivitet i föreningen. 
 • Aktiviteten ska syfta till att återstarta föreningens verksamhet och skapa möjligheter till reaktivering eller nyrekrytering.
 • En förening kan ansöka om bidrag för flera endagsaktiviteter men dessa aktiviteter ska då rikta sig till olika målgrupper.
 • Aktivitetens ska ha genomförts innan 30 september 2022.
 • Ansökan sker i IdrottOnline, i formulär Återstartsstöd IF 2021/2022
 • Utbetalningen kan ske före aktivitetens genomförande. Beräkna dock att det tar ca 6-8 arbetsdagar från ansökans inskickande till utbetalning.
 • En återrapport ska ske i angivet formulär i IdrottOnline senast 30 dagar efter genomförandet.
 • Ansökningar beviljas så länge det finns pengar kvar i allokeringen.

Ansökan 

I ansökan ska föreningen ange:

 • Start- och slutdatum av aktiviteten
 • Vilken målgrupp som avses
 • Syfte/mål
 • Genomförande
 • En tydlig budget
 • Kontaktperson inom föreningen

Återrapporten ska innehålla:

 • Beskrivning av genomförandet
 • Hur många unika personer som var med
 • En tydlig budgetredovisning
 • Föreningens måluppfyllelse med aktiviteten
 • Kontaktperson inom föreningen

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png