Annons

Annons

Förbundsstarterutbildningen

Starteruppdraget är den mest krävande och utsatta av alla domarfunktioner vid våra arenatävlingar. Fungerar inte startmomentet i löpningarna väl får det omedelbara negativa konsekvenser för hela arrangemanget.

Detta eftersom startmomentet är så komplext och ställer så stora krav på den ansvarige domarens kompetens, uppmärksamhet och förmåga till omedelbara domslut. Fungerar inte detta väl är det omöjligt att avvecka löpgrenarna sportsligt och smidigt.

Vid centrala arrangemang såsom landskamper, SM- och GP-tävlingar ställs därför krav på att den som skall fungera som starter skall ha genomgått SFIF:s centrala starterutbildning, Förbundsstarterkursen.

Förutom den teoretiska regelkunskapen krävs för att vara en god starter framförallt mycket praktik, eftersom det bara är i tävlingssituationen som starterkompetensens alla komponenter prövas och kan tränas och utvecklas.

Därför ligger tyngdpunkten i Förbundsstarterkursen, som arrangeras årligen i samband med SAYO i början av juni, på praktik och analys av denna praktik. Kursdeltagarna ansvarar för startertjänsten under fredag-lördag medan söndagen ägnas åt analys och diskussioner.

Kursen är direkt kopplad till legitimeringen av Förbundsstarters genom att:

  • Kursen måste genomföras ca vart tredje år av nuvarande Förbundsstarters för bibehållen legitimation.
  • Kursdeltagare som uppvisar god skicklighet kan komma att utses till Förbundsstarter.

Anm: För Förbundsstarters gäller 55 år som övre åldersgräns.

Kommande utbildningstillfälle:

Nästa utbildningstillfälle genomförs i samband med veteran-SM inomhus i Uppsala 10-12 mars. Länk till information och anmälan