Annons

Annons

Föreningar som är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet ska årligen fylla i en årsrapport med grundläggande uppgifter om föreningen och dess verksamhet.

Rapportsammanställningen ligger till grund för förbundets arbete och stödinsatser till föreningar av olika typer och uppföljningen av utvecklingsarbetet inom Friidrottens Strategi 2025. Det är endast genom samtliga föreningars deltagande som underlaget kan bli heltäckande och ge en riktig bild av läget inom friidrotten.    

Årsrapporten publiceras i januari varje år på IdrottOnline och nås genom föreningens egen inloggning. Rapporten ska vara ifylld innan 28 februari.

Frågorna

Inför besvarandet kan ni ta stöd av denna översikt som visar de frågor som ska besvaras. 

Medlemsantalet är förifyllt inför de uppgifter som finns registrerat i IdrottOnline men kan justeras manuellt i formuläret. Om er förening är en flersektionsförening så är det endast friidrottens siffror som ska fyllas i här samt att det är föreningens ordförande, kassör och huvudadministratör som kan fylla i och skicka in årsrapporten.

Guider