Annons

Annons

Nu finns det möjlighet för föreningar att söka verksamhetsstöd för parafriidrott enligt följande: 

Föreningar ansöker genom att noga läsa igenom anvisningarna, fylla i ansökan och skicka in den senast den 30 november. Vid eventuella frågor eller funderingar kontaktar ni Anna Båtelson Höjer, projektledare Parafriidrott. Läs nedan mer specifikt om de olika verksamhetsstöden: 

Parafriidrott - starta upp verksamhet och utveckla befintlig

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning 7år och uppåt (Rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning).

Huvudmål: Starta upp verksamhet eller rekrytera fler personer med funktionsnedsättningar till friidrotten.

Syfte: Stödet syftar till att inkludera fler personer med funktionsnedsättningar i friidrotten. Stödet ska stimulera föreningen till att utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning genom ökad kunskap kring parafriidrott.

Till vem vänder sig stödet?

  • Föreningar med verksamhet för målgruppen som vill utveckla, starta upp projekt eller öka kunskapen genom utbildningsinsatser. 
  • Föreningar som idag inte har men vill starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Stödet och tidsram

Beroende på vilket behov föreningen har kan ett stöd om 5000 – 30000kr betalas ut en gång under perioden stödet är sökbart. Föreningen kan söka stödet för perioden 26 februari till 31 december 2024. Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd är 30 november. Först till kvarn är det som gäller, anmälan till stödet kan stängas tidigare.

Ansökan

Ladda ner PDF:en och läs mer kring stödet och hur ni ansöker.

Parafriidrott – Arrangemang

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning 7år och uppåt (Rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning).

Huvudmål: Inkludera fler personer med funktionsnedsättning i samband med tävlingsarrangemang på och utanför arenan.

Syfte: Stödet syftar till att inkludera fler personer med funktionsnedsättningar i friidrotten. Stödet ska stimulera föreningen till att utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning genom ökad kunskap kring parafriidrott. 

Till vem vänder sig stödet?

  • Föreningar som vill inkludera personer med funktionsnedsättningar i befintliga eller nya arrangemang på eller utanför arenan.

Stödet och tidsramFöreningen kan söka ett stöd om 5000 kr som betalas ut en gång under perioden stödet är sökbart. Föreningen kan söka stödet för perioden 26 februari till 30 december 2024. Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd är 30 november. Först till kvarn är det som gäller, anmälan till stödet kan stängas tidigare.