Annons

Annons

Det har i flera kommuner förekommit att gräsplaner med naturgräs innanför friidrottsbanor  - efter önskemål från fotbollsklubbar – beläggs med konstgräs. Detta innebär att friidrotten ej kan använda planen som nedslagsyta för spjut -, slägg- och diskuskastning.

För att stötta de drabbade friidrottsklubbarna har Svenska Friidrottsförbundet tagit fram tre olika ritningar som visar förslag till lämplig utformning av kastplaner i närheten av den befintliga friidrottsanläggningen.

Förhoppningen är att de friidrottsklubbar som ställs inför hotet att bli utan nedslagsyta för kast på huvudarenan ska kunna använda ritningarna i ett tidigt skede i processen så att anläggningsägaren kan planera för nya ytor för friidrottens kastgrenar parallellt med planeringen för att byta underlag inne på huvudarenan.

Givetvis kan ritningarna också användas för "fristående" kastplaner.

Ritningarna, som är gjorda av Jessica Berlin och Rickard Bryborn, finns för nedladdning i högerspalten.