Annons

Annons

Aktivitetsstöd

Svensk Friidrott fortsätter med aktivitetsstödpaket under 2024–2025. Med olika inriktningar som både stärker som utvecklar föreningens verksamheter. Genom möjligheten till dessa stöd hoppas vi kunna bidra med både energi och engagemang inom våra friidrottsföreningar i hela landet.

Aktivitetsstöd handlar om att fortsätta hjälpas åt att gemensamt komma tillbaka på arenan, till ansatserna, till kastringarna, till löparspåren och till träningslokalen – till friidrottsglädjen helt enkelt.  

Inom ramen för aktivitetsstöd kan föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott ansöka om pengar inom följande områden: 

 1. Flerdagsaktivitet: Upp till 12 000 kr i Aktivitetsstöd till exempelvis tränings- eller utbildningshelg. Här kan man söka även för regionmästerskapen och då upp till 8 000 kr.    
 2. Uppdatera redskapsboden: 20 % rabatt hos Unisport och upp till 10 000 kr i Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsutrustning.   
 3. Uppgradera arrangemanget: Upp till 15 000 kr i Aktivitetsstöd till olika typer av aktiviteter och tillägg som möjliggör för tävlingen att attrahera fler.  
 4. Kommunikation eller marknadsföring: Upp till 10 000 kr i Aktivitetsstöd som möjliggör en bättre intern/extern kommunikation för föreningen eller stärka sin marknadsföring mot andra aktörer, exempelvis kommun och företag.  
 5. Föreningens ledarsatsning: Upp till 10 000 kr i Aktivitetsstöd där föreningen kan skapa aktiviteter med och mot sina ledare och tränare.  
 6. Utveckla gång eller vandring: Upp till 10 000 kronor för att utveckla föreningens gång- eller vandrarverksamhet. 

 

Följande avgränsningar gäller för Aktivitetsstöd:

 • När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om sin del i projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening och att ingen förening får ta emot Aktivitetsstöd och slussa medel vidare till andra medverkande föreningar.
 • IF ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
 • Förening som inte skickat in en återrapport inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.
 • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
 • Att föreningens ansökan avser ett projekt som genomförs inom projektperioden.
 • Att projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord kommer inte ansökningar att godkännas där projektet redan är genomfört.
 • Att föreningen inte har uteblivit med redovisning av tidigare aktivitetsstöd/Aktivitetsstöd IF som SF eller RF-SISU distriktet beviljat.

Inspirerande helg eller deltagande vid regionmästerskapen

Aktivitetsstöd 1

Aktivitetsstöd om max 12 000kr / 8 000 kr

Föreningen kan söka flera gånger under 2024, men då mot olika målgrupper inom föreningen (regionmästerskapen ingår inte som en målgrupp).

Vill ni samla aktiva och/eller tränare och ledare – inom er förening eller tillsammans med andra föreningar – till en inspirerande flerdagsaktivitet? Det kan till exempel vara ett hemmaträningsläger, en utbildningshelg osv.  

Här finns även möjligheten att ansöka om stöd till föreningens deltagande under 2024 års regionmästerskap, både inomhus som utomhus.

Passa på att ansöka om Aktivitetsstöd 1!

Läs mer här

Uppdatera redskapsboden

Aktivitetsstöd 2

20% rabatt och max 10 000 kr i aktivitetsstöd.

Föreningen kan söka en gång under 2024.

Friidrottens materialpartner Unisport krokar arm med Aktivitetsstöd genom att erbjuda föreningarna 20% rabatt på hela sortimentet av träningsutrustning. I tillägg kan föreningen få ett aktivitetsstöd på upp till 10 000 kr för att täcka kostnader för de inköp som omfattar utrustning och material som används vid friidrottsträning för barn/ungdom och aktiva med funktionsnedsättning.

Beställning sker först via Unisport och därefter ansöks om ett aktivitetsstöd från förbundet.

Passa på att förstärka er redskapsbod med aktivitetsstöd 2!

Läs mer här

Uppdatera arrangemanget

Aktivitetsstöd 3

Aktivitetsstöd om max 15 000 kr

Föreningen kan söka för ett arrangemang under 2024.

Vill ni skapa ett bättre och trevligare arrangemang genom att utveckla er tävling eller ert lopp? Skulle arrangemanget stärkas genom att föreningen kan hyra in en speaker eller en projektledare? Eller skulle tävlingen få en extra skjuts av kringaktiviteter eller sociala aktiviteter i anslutning till arrangemanget? Eller med egna idéer?

Då kan det passa er att ansöka om aktivitetsstöd 3!

Läs mer här

Utveckla föreningens kommunikation och marknadsföring

Aktivitetsstöd 4

Aktivitetsstöd om max 10 000 kr

Föreningen kan söka en gång under 2024, antingen för kommunikation eller marknadsföring.

Behöver föreningen förbättra den interna/externa kommunikationen genom att utveckla dagens hemsida, skapa en ny/bättre digital social miljö, eller att marknadsföra föreningen inom aktuell distrikt / kommun, finns här möjligheten genom att ansöka via aktivitetsstöd 4.

Sök därför Aktivitetsstöd 4 för en bättre kommunikation/marknadsföring.

Läs mer här

Gör en ledarsatsning i föreningen

Aktivitetsstöd 5

Aktivitetsstöd om max 10 000 kr

Föreningen kan söka en gång under 2024, men ansökan kan innehålla flera olika aktiviteter kopplade till föreningens ledare.

Att rekrytera ledare men samtidigt kompetensutveckla befintliga är av prioritet inom (fri)idrotten efter pandemin. Att ge föreningen möjlighet till att kunna lägga fokus på föreningens ledare, finns detta aktivitetsstöd under 2024.

Fler och bättre ledare framöver, sök aktivitetsstöd 5 för dessa aktiviteter.

Läs mer här

Utveckla gång eller vandring

Aktivitetsstöd 6

Aktivitetsstöd om max 10 000 kr

Sedan den 19 mars 2023 tillhör gång och vandring Svenska Friidrottsförbundet och nu har er förening möjlighet att göra en riktad satsning mot just dessa idrottsformer.

Föreningen är fri att själv utforma och planera aktiviteten utifrån de behov som finns. Det kan vara alltifrån att starta prova-på-grupper till att arrangera en gångtävling eller starta upp en vandringssektion.

Använd aktivitetsstöd 6 för dessa aktiviteter inom gång och vandring.

Läs mer här