Annons

Annons

Välkommen till friidrotten – din idrott för livet!

Hos oss ska alla vara välkomna och här har vi sammanfattat olika stöd som kan behövas när det kommer till friidrott och personer med funktionsnedsättningar. Här kommer du kunna hitta information om vilka förningar som har verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, tävlingar, vad som gäller kring licenser och klassificering, kontaktpersoner och mycket mer.

Parafriidrotten flyttar in!

Sedan 1 januari 2022 har parafriidrotten flyttat in till Svensk Friidrott. Det innebär bland annat att Svensk Friidrott ansvarar för utveckling av friidrotten för personer med funktionsnedsättning, men även administration och utveckling av landslag- och elitverksamheten. Svensk Friidrotts ambition är att väcka intresset hos föreningar och distrikt för att inkludera fler som vill testa på idrotten friidrott.

Välkommen till våra föreningar

Idag finns det ca 65 föreningar i Sverige som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar och fler är på gång. Föreningarna är spridda i större delar av landet och verksamheten riktar sig mot olika målgrupper. Med begreppet parafriidrott inkluderas personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning) som bedriver friidrott som motions-, tränings- eller tävlingsform. Självklart är personer med andra funktionsnedsättningar välkomna att prova på, träna och tävla i friidrott, men omfattas inte idag av begreppet parafriidrott.

Arbetet fortsätter 

Trots att inkluderingsprocessen är färdig och att parafriidrotten har hittat hem till Svensk Friidrott så pågår det ett ständigt utvecklingsarbete. Arbetet framåt fokuseras inom två områden, föreningsutveckling och landslag- och elitutveckling. Arbetet kring föreningsutveckling innebär fortsatt att väcka intresset för parafriidrotten och få fler föreningar att inkludera personer med funktionsnedsättning. Det innebär även att förändra förutsättningar så att fler kan träna och tävla i parafriidrott och det arbetet kommer i högsta grad ske tillsammans med föreningar, arrangörer och Svensk Friidrotts distrikt. 

När det gäller landslag- och elitutveckling handlar arbetet till stor del om att förändra synen på vad som är elitidrott och inkludera målgruppen i befintliga miljöer samt utveckla elitmiljöer med parafriidrott. Svensk Friidrott har ett antal prestationscentrum (PC) där flera av våra parafriidrottare på sikt kommer att ingå. 

Kärnan i arbetet kretsar kring att det är vi tillsammans som möjliggör friidrott för alla - Tillsammans för Svensk Friidrott. 

Lär känna friidrotten

Titta gärna på den här filmen från Parasport Sverige där friidrotten presenteras.