Annons

Annons

Tävlingsregler

För att tävlingar ska kunna genomföras på en friidrottsanläggning behöver friidrottens tävlingsregler beaktas när en arena projekteras och byggs.

Den senaste utgåvan av vår svenska regelbok - Tävlingsregler för friidrott - beskriver, i vart och ett av grenkapitlen, hur friidrottsarenans olika delar ska konstrueras.

För djupare insikter i kraven på hur en friidrottsanläggning ska utformas har det internationella friidrottsförbundet - World Athletics - två källor till kunskap:

  1. Track and Field Facilities Manual (två pdf-filer som finns att ladda ned under rubriken Manuals & Guidelines)
  2. Technical Rules (pdf-fil som finns att ladda ned under rubriken Book C: Competition)

 

Banmarkeringar

På en friidrottsarena ska ett stort antal linjer målas. Instruktioner om hur dessa linjer ska utformas, och var de ska placeras, finns på banmarkeringsritningar utgivna av Svensk Friidrott.

Banmarkeringsritningen är tryckt i formatet 70x100 cm (skala 1:200), kostar 750:-/st och kan beställas från Svensk Friidrotts förlag: anna.jonsson@friidrott.se.