Dela oro, prata eller göra anmälan?

Är du orolig över något i din förening? Har du upplevt eller sett något du inte känner gått rätt till? Är du eller någon du känner till utsatt för kränkning eller övergrepp? 

Oavsett vilken situation som gjort att du tycker att det inte är tryggt inom föreningsmiljön eller friidrottsverksamheten så finns det flera vägar för dig att få stöd.

Nedan finns information om olika vägval beroende på situation och också information om vad det innebär att göra en anmälan om bestraffning, i enlighet med de idrottsgemensamma bestraffningsreglerna (kap 14 RF:s stadgar)

Hit kan du vända dig

Tabellen nedan guidar dig i de olika vägvalen och längre ner hittar du information och blankett gällande anmälan om bestraffning. 

Vad har hänt?  Vad vill du göra?  Vägval och kontakt
Är du orolig för något i din förening?  Vill du prata med någon om en fråga som rör föreningsverksamheten?  Vänd dig i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare
  Vill du prata med någon om en händelse som rör doping? 

Vänd dig till Svensk Antidopings Visselblåsartjänst. Kan röra användning av förbjudna substanser eller metoder, manipulation av dopingkontrollprocessen, innehav av förbjudna substanser eller metoder, uppmuntran eller assistans av läkare, tränare eller andra personer att använda förbjudna substanser eller metoder.

Finns hinder för att vända dig till styrelsen, ex. personkopplingar eller är oron är kopplad till styrelsen?

Hör av dig till Svenska Friidrottsförbundet

Vill du få info från eller prata med förbundet om övergripande frågor eller ett specifikt ärende?

Kontakta förbundskansliet då de kan ge råd och stöd i ett enskilt ärende och också ge information om hur processer för trygga miljöer kan gå till och handledning för att sätta igång dessa. 

Kontaktuppgifter hittar du här

 

Vill du prata med någon oberoende, få allmänna råd eller info om hur en anmälan går till?

Hör av dig till Rådet för Trygg Friidrott. Kontakten tas inledningsvis via mail. Tystnadsplikt kan efterfrågas och du kan berätta om vad som hänt eller få råd kring hur situationen kan hanteras. 

Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Vill du göra en anmälan om bestraffning?

Kan ej göras anonymt.

Anmälan görs i enlighet med informationen nedan och Disciplinnämnden granskar och fattar beslut i ärendet. Allt i enlighet med RF Stadgar 14 kap. 

Mer information längre ner. Information om Disciplinnämnden hittar du här

Finns hinder för att vända dig till styrelsen, i likhet med ovanstående, så kan du också höra av dig till ditt lokala RF-SISU-distrikt. 

Vill du få hjälp att föra en dialog med föreningen eller få stöd och bli guidad rätt?

På ditt lokala RF-SISU distrikt finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till. 

Hitta kontaktuppgifterna till ditt lokala distrikt här

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU-distriktet kan du vända dig till  Idrottsombudsmannen

Vill du få vägledning från en idrottsoberoende part - kring olika vägval eller kring att göra en  polisanmälan? 

Idrottsombudsmannen kan hjälpa dig. Kontakta direkt på 
08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se

 

Vill du kunna skicka in ditt ärende helt anonymt? 

Idrottsombudsmannen tar emot ärenden och återkopplar via den anonyma visselblåsartjänsten. 

Kontakt tas via den krypterade visselblåsartjänsten som du hittar här.

Vid brott, kontakta Polisen.

Misstänker du ett brott ska du kontakta Polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till Socialtjänsten.

Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar.

Om du är osäker hjälper Idrottsombudsmannen dig med råd.

Anmälan till bestraffning

En anmälan till bestraffning kan göras utifrån misstänkta brott mot de idrottsgemensamma bestraffningsreglerna (kap 14 RF:s stadgar). I den andra paragrafen listas de förseelser som en medlem i en friidrottsförening kan anmälas och om den anses skyldig även bestraffas för. 

Det är Svenska Friidrottsförbundets Disciplinnämnd som beslutar kring de kompletta anmälningar som inkommer. 

I denna lathund kan du läsa mer om vad det innebär att göra en anmälan, hur en anmälan fylls i och kort om hur den handläggs. Processen definieras tydligt i kap 14 RF:s stadgar.