Annons

Annons

Tränarutbildningarna för ungdomar 10-14 år är uppdelade i två utbildningar, Friidrott 10-12 år respektive Friidrott 12-14 år. Det är obligatoriskt att börja med utbildningen 10-12 år, för att därefter gå vidare till 12-14 år. Båda utbildningarna är i sin tur obligatoriska för att gå nästa nivå, Friidrott i uppbyggnadsstadiet 14-17 år.

Grundträning i friidrott 10-12 år

Målgrupp och syfte

För alla som tränar barn fram till puberteten eller äldre nybörjare. 

Behörighetskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs men en rekommendation är att deltagaren har gått Friidrott för barn 7-10.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs lokalt av våra distriktsförbund och handlar framför allt om hur tränare före puberteten kan bygga upp en åldersanpassad friidrottsverksamhet, där fokus ligger på en varierad, bred och allmän koordinationsträning med utgångspunkt i friidrottens samtliga grenar.

Utbildningen omfattar fyra heldagar + självstudier på hemmaplan.

Kursmaterial

Utbildningarna utgår från boken Grundträning i Friidrott 10-14 år och motsvarande webbplats. 

Från och med 1 januari 2019 ingår även SISU Förlags "Grundutbildning för tränare". Denna utbildning lägger stor vikt på ditt ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjligheten att lära och växa som människor och idrottare. Nå webbplatsen här. 

Anmälan

Utbildningen anordnas lokalt av våra distriktsförbund. Det finns även möjlighet att gå samman med andra föreningar i distriktet och anordna ytterligare utbildningstillfällen. 

Läs mer och anmäl er direkt via ert distrikts webb eller tag direktkontakt för att stämma av kommande utbildningstillfällen och få den information ni behöver. 

Friidrott 12–14 år

Målgrupp

Målgruppen är tränare som gått 10–12 års-utbildningen. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningsinnehållet och delta i diskussioner under utbildningen bör deltagaren ha minst ett års erfarenhet av friidrottsträning med ungdomar.

Behörighetskrav

Deltagarna ska ha genomgått 10–12 års-utbildningen. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningsinnehållet och delta i diskussioner under utbildningen bör deltagaren ha minst ett års erfarenhet av friidrottsträning med ungdomar.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs lokalt av våra distriktsförbund och handlar framför allt om hur tränare för ungdomar i pubertetsåldern kan bygga upp en åldersanpassad friidrottsverksamhet, där fokus ligger på utveckling av tekniska färdigheter i de enskilda grenarna samt koordination och fysiska egenskaper som styrka och uthållighet.

Utbildningen omfattar fyra heldagar + självstudier på hemmaplan.

Anmälan

Utbildningen anordnas lokalt av våra distriktsförbund. Det finns även möjlighet att gå samman med andra föreningar i distriktet och anordna ytterligare utbildningstillfällen. 

Läs mer och anmäl er direkt via ert distrikts webb eller tag direktkontakt för att stämma av kommande utbildningstillfällen och få den information ni behöver.    

Kursmaterial:

Utbildningarna utgår från boken Grundträning i Friidrott 10-14 år och motsvarande webbplats. 

Från och med 1 januari 2019 ingår även SISU Förlags "Grundutbildning för tränare". Denna utbildning lägger stor vikt på ditt ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjligheten att lära och växa som människor och idrottare. Nå webbplatsen här.