Annons

Annons

Som ideell ledare inom friidrotten vill vi att man ska kunna känna stolthet och känsla av tillhörighet och våra föreningar ska ha förutsättningarna att skapa en stabil plattform för sina ledare.

Under hösten 2023 tittade vi tillsammans med breda arbetsgrupper runtom i landet närmare på behoven i våra föreningar med särskilt fokus på situationen för organisationsledare, funktionärer och ungdomstränare.

Under 2024 genomför vi stärkande och inspirerande insatser för de tre grupperna. Bland annat kommer vi att fokusera på att skapa nya mötesplatser, etablera nya strukturer som kan underlätta i föreningsarbetet och jämställdheten bland tränare.

Nedan kan du läsa om de insatser vi gör. 

Kommunikation

1. Månatligt nyhetsbrev för Utbildning & ledarskap. Anmäl dig här

2. Månadens ledare – Lyfta nominerade ideella ledare i olika roller, på hemsida, i nyhetsbrev, i sociala medier. Läs mer här.

3. Poddserie som inspirerar och lyfter goda exempel - kommer i höst. 

Stöd till IF

Genom aktivitetsstödet erbjuda föreningar att under 2024 och 2025 söka upp till 10 000 kr för aktiviteter för sina ledare och tränare. Läs mer här.

Tränare

1. Ny förberedande version av 14-17-årsutbildningen för fler vägar in - kommer i höst

2. Ny ungdomstränarutbildning för tränare med nybörjar/motionärer för fler vägar in - kommer i höst

3. Mer flexibla utbildningar anpassade utifrån tränares behov och förutsättningar genom en ny utbildningsplattform - lansering hösten 2024

4. Produktion av övningsbank - publicering 2025

5. Erbjuda ett nationellt tränarforum riktat till ungdomstränare - 11-13 okt i Umeå, mer info inom kort. 

6. Öka jämställdheten bland ungdomstränare. Genom kartläggning och insatser. I samarbete med EPOS. Läs mer här

7. Produktion av underlag/modell för att arbeta i tränarteam - kommer i höst.

Funktionärer

1. Produktion av struktur/mall för tävlingsarrangemang som underlättar för arrangörer oavsett storlek. I storlek S/M/L - kommer i höst. 

2. Möjliggöra förutsättningar/skapa plattform för bättre samverkan mellan föreningar i samband med och kring friidrottens tävlingsarrangemang - kommer i höst.

3. Översyn och uppdatering av representationskläder till centrala förbundsdomare och förbundsfunktionärer - på plats till hösten. 

Organisationsledare

1. Produktion av mallar/stöd som underlättar organisationsplanering i föreningen, med utgångspunkt i effektivitet och balans, i samverkan med RF-SISU - kommer i höst. 

2. Produktion av introduktionsutbildning/startkit för nya organisationsledare inom friidrotten - kommer i höst. 

3. Produktion av mallar/modeller/stöd som underlättar för rekrytering av ledare i olika roller till föreningen - kommer i höst.