Annons

Annons

Föreningssmart är ett verktyg för föreningsutveckling

Ingen förening är den andra lik och alla står inför olika utmaningar. Föreningssmart hjälper till att få igång processer i föreningen där föreningens medlemmar ges möjlighet till att ge sin bild av vad de tycker att föreningen ska fokusera på. 

Arbetet startar alltid med en enkät till föreningens alla medlemmar, där vi tar tempen på verksamheten. Enkäten består av frågor där vi vill få svar på upplevelsen av NU-läget men också vad medlemmarna vill ha för NY-läge.

Enkäten är uppdelad i fem områden:  

  • Friidrottsutveckling
  • Föreningsutveckling
  • Trygg Idrott
  • Föreningens värde- och policydokument
  • Kommunikation

Resultatet av enkäten ger föreningen en överblick över vilka styrkor och utvecklingsområden som finns. Ett arbete med de mest prioriterade utvecklingsområdena startas sedan med stöd av Svensk Friidrott och RF-SISU distriktet. Allt utifrån föreningens behov, ambition och resurser.

Kom igång med Föreningssmart

Läs mer