Annons

Annons

Normalt sker föreningsbyten i samband med tävlingsårsskiftet den 15 november, men om berörda föreningar är överens kan byte också ske under löpande tävlingsår. Man kan man då tävla för den nya föreningen en månad efter det att övergången registrerats. För att en karensövergång skall registreras krävs att såväl fullständigt ifylld övergångsblankett som fastställd övergångsavgift inkommit till SFIF.

Bestämmelser för föreningsbyten

Den som under helt tävlingsår (sammanhängande 12 månader, 15 november-14 november) vid minst ett tillfälle tävlat för en förening är i princip bunden till den föreningen under kommande år.

Den som under helt tävlingsår inte tävlat alls i friidrott är däremot fri att under kommande tävlingsår tävla för valfri förening.

Övergång i samband med tävlingsårsskifte

  • Övergång till annan förening skall normalt ske i samband med tävlingsårsskifte.
  • Anmälan om övergång skall göras på särskild blankett som fullständigt ifylld skall insändas till SFIF senast den 15 oktober. Ladda ner blanketten här. 
  • Registreringsavgift (500 kr) inbetalas på SFIF:s bankgiro 332-1387 samtidigt med att anmälan insändes. Avgiften är reducerad till 200 kronor för dig som är 35 år och äldre. Barn/ungdom som under året fyller högst 13 år kan byta förening utan att särskild anmälan eller registrering behöver ske.
  • Om anmälan om övergång sker de sista dagarna (14-15 oktober) skall den dessutom styrkas senast 15 oktober genom scannat dokument per e-post.

Tänk på att:

  • Originaldokumentet skall fortfarande också skickas per brev.
  • Betalningsdatum styrkas (t ex genom utskrift av betalningsorder vid Internetbetalning). Detta för att kunna säkerställa snabb handläggning hos SFIF.
  • Om avgiften ej betalats till SFIF senast den 15 oktober ogiltigförklaras övergångshandlingen. Påminnelse om utebliven avgift görs ej..

Övergång under löpande kalenderår - sk. karensövergång

  • Övergång kan ske under löpande kalenderår under förutsättning att de två föreningarna är överens om övergången. För sådan övergång finns särskild blankett. Ladda ner blanketten här
  • Registreringsavgift (800 kr) inbetalas på SFIF:s bankgiro 332-1387  samtidigt med att anmälan insändes. Avgiften är reducerad till 200 kronor för dig som är 35 år och äldre. Barn/ungdom som fyller högst 11 år under kalenderåret kan fritt byta förening.