Annons

Annons

Utbildningsarrangör

Svensk Friidrott

Målgrupp och syfte

Utbildningen vänder sig till ledare som har erfarenhet av verksamhet för ungdomar 12–14 år. I kursen tar vi avstamp från de tidigare kurserna och ger tips och idéer om hur verksamheten kan utvecklas vidare för äldre ungdomar. I träningen av unga från 14 år är träningsplanering en viktig faktor för att skapa en långsiktig och skadefri utveckling för de aktiva.

Tränare som gått denna utbildning ska kunna planera och genomföra en verksamhet som:

 • är stimulerande för många ungdomar oavsett talang eller idrottslig nivå
 • är genomtänkt och planerad utifrån fysiologiska utvecklingsfaktorer
 • innebär att de ungdomar som vill satsa får bästa möjliga idrottsliga utveckling
 • är stimulerande för tränaren själv och för ledarteamet

Behörighetskrav
Behörighetskrav att söka till 14-17-års utbildningen är att du har genomgått utbildningen Friidrott 10-12 år efter 2018 där RF-SISU:s utbildning "Grundutbildning för tränare" ingår samt utbildningen Friidrott 12-14 år.

För er som gått Friidrott 10-12 år innan 2018 och/eller saknar Grundutbildning för tränare kommer utbildningen att vid behov arrangeras i digitalt format en kväll och en dag innan kursstart. OBS! Enbart upplägg enligt RF-SISU:s kursplan godkänns.

Om utbildningen

I kursen tar vi avstamp från de tidigare tränarutbildningarna och ger tips och idéer om hur verksamheten kan utvecklas vidare för äldre ungdomar.

Utbildningen är indelad i fem teoretiska och fyra praktiska teman som alla ska genomföras. Förutom detta sker en fördjupning inom en valfri grengrupp. Genom att tränarna i teamet väljer olika grengrupper kan många av friidrottens grenar täckas in.

Utformningen av utbildningen 14–17 år är över tre kurshelger där det ingår ett antal hemuppgifter mellan helgerna. Hemuppgifterna skall lämnas in senast två veckor före berörd träff för att ge kursledarna möjlighet att reflektera över de inskickade uppgifterna och deltagarna tid att justera sina arbeten om så krävs.

Hemuppgifter:

 • Träningsplanering - Årsplanering
 • Träningsplanering - Detaljplanering
 • Biomekanik

Respektive utbildningshelg är planerad till ca 17 timmar. Det obligatoriska arbetet på hemmaplan är beräknat till ca 10 timmar. Den totala utbildningstiden är ca 61 timmar.

Kursmaterial

Kursmaterial är boken Träning i uppbyggnadsstadiet FRIIDROTT 14-17 år och dess webbplats samt Friidrottens allmänna träningslära.

Kost, logi och resa

Helpension. Boende i dubbelrum. Enkelrum kan fås mot tillägg.

Frekvens och nästa kurstillfälle

Utbildningen ges årligen. Utbildningen 2024 sker: 

Del: 3-5 maj 2024 i Uppsala

Del 2: 27-28 september 2024, digital träff

Del 3: 8-10 november 2024 i Uppsala

Avgift

17 000 kr. Varje godkänd deltagare får en subvention på 11 000 kr till sin förening.

Anmälan

I din anmälan väljer du grengrupp:

 • Sprint/Häck
 • Medel/Lång
 • Hopp
 • Kast
 • Mångkamp

För att det skall bli en grengrupp krävs minst fem (5 st) deltagare.

Anmälan för 2025 öppnar mot slutet av 2024. 

Antagning

Då vi räknar med att det blir många fler ansökningar än tillgängliga platser kommer ett urval ske utifrån ett personligt brev från de ansökande, i vilket de ansökande får beskriva sin tränarbakgrund, träningsgrupp och en plan för sin framtida tränargärning.

Information om innehåll i det personliga brevet skickas ut till de som sökt allt eftersom anmälningarna inkommer till Svensk Friidrott.

Antagningsbesked ges senast 1 mars aktuellt utbildningsår. 

Max antal deltagare

35

Avbokningsregler

Avbokad utbildning senare än 3 veckor före kursstart debiteras med 2000kr.

Utbildar- och utvecklingsteam

Utbildar- och utvecklingsteam: Benke Blomkvist (sprint/häck), Mats Olsson (kast), Sofie Edquist (hopp). 

Övriga kursledare

Daniel Cortobius (medel/lång)