Annons

Annons

Utveckla föreningen med Projektstöd IF!

Friidrottens Strategi 2025 utvecklingsområden ligger till grund för utvecklingsarbetet, på förbunds-, distrikts och föreningsnivå. Projektstöd IF är ett verktyg i det arbetet.

Medel från Projektstöd IF finns alltså till för att ge möjlighet för er som förening att genomföra olika typer av projekt, satsningar eller utvecklingsarbeten - med det gemensamma målet att utveckla vår idrott för att nå fler och bli tryggare.

Hur funkar Projektstöd IF?

Bidragen inom Projektstöd IF kommer från staten via Riksidrottsförbundet (RF) och syftar till att hjälpa idrotten att utvecklas inom områden där idrotten totalt sett inte når hela vägen.

Här nedan finns mer information över de teman inom vilka ni som förening kan ansöka om projektstöd. Det finns i tillägg bidrag att få inom Projektstöd IF via RF-SISU centralt eller föreningens lokala RF-SISU-distrikt. Mer information om detta finns hos RF-SISU lokalt. Här finns kontaktuppgifter till er RF-SISU-distrikt och -idrottskonsulent.

De teman som föreningar kan ansöka om stöd inom Projektstöd IF utifrån har rubrikerna Inkludering, Trygga miljöer, Parafriidrott och Idrott 65+, bygger på att föreningen vill:

 • nå barn och unga som ni inte når idag,
 • göra föreningsmiljön tryggare och mer hållbar och inkluderande,
 • stötta och utveckla parafriidrotten i sin verksamhet,
 • starta upp eller utveckla verksamhet riktad till äldre.

Några avgränsningar

Några avgränsningar finns dock för Projektstöd IF och de är viktiga att ni har med er i planeringen:

 • Inga läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas inom Projektstöd IF för att bekosta läger.
 • Material/redskap. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet som böcker/redskap till arenan osv.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.
 • När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om sin del i projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening och att ingen förening får ta emot projektstöd och slussa medel vidare till andra medverkande föreningar.
 • IF ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.
 • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
 • Att föreningens ansökan avser ett projekt som genomförs inom projektperioden.
 • Att projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord kommer inte ansökningar att godkännas där projektet redan är genomfört.
 • Att föreningen inte har uteblivit med redovisning av tidigare projektstöd som SF eller RF-SISU distriktet beviljat.

Kort om ansökan

Alla ansökningar om projektstöd IF sker i IdrottOnline.

 • För ansökningar gällande Tema Inkludering, Tema Trygga miljöer och Tema Parafriidrott används formulär Projektstöd IF 24/25.
 • För ansökningar gällande Tema Idrott 65+ används formulär Projektstöd IF Idrott 65+.

Mer information om vad ansökan ska omfatta kan ni läsa om i boxarna nedan.

Har ni problem med IdrottOnline, kontakta supporten

Tema: Inkludering

Inom detta tema kan föreningen ansöka om projektstöd för aktiviteter som bidrar till att barn- och ungdomsfriidrotten blir mer jämlik, genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka i föreningen.

Inom friidrotten betraktas äldre ungdomarna samt barn och ungdomar i idrottssvaga områden som underrepresenterade grupper.

Läs mer här

Tema: Trygga miljöer

Inom detta tema kan föreningen ansöka projektstöd för aktiviteter som bidrar till att föreningsmiljön blir tryggare, mer hållbar och inkluderande.

Detta betyder en miljö där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och att fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.

Läs mer här

Tema: Parafridrott

Inom det här temat kan föreningen ansöka om projektstöd i syfte att anpassa miljön för parafriidrott eller träning för aktiva med särskilda behov. Medel kan till exempel täcker inköp av material och anpassa ytor för parafriidrott eller för friidrottare med särskilda behov.

Läs mer här

Tema: Idrott 65+

Inom detta tema kommer ni som förening att kunna söka projektstöd för era satsningar på idrottsaktiviteter för äldre. 

Det ska handla om aktiviteter som bidrar till att utveckla och stärka friidrotten för vuxna över 65 år.

Läs mer här