Annons

Annons

Certifiering och certifierade friidrottsanläggningar i Sverige

Certifiering av en anläggning omfattar såväl geometriskt utförande som syntetisk beläggning. Vidare certifierar Internationella Friidrottsförbundet (World Athletics, WA) enskilda tävlingsredskap, t ex spjut, diskusar, släggor, häckar och startblock.

Certifikat från World Athletics, utomhus

World Athletics utfärdar två typer av certifikat för utomhusanläggningar:

För certifikatet World Athletics Certified Facility Class 1 gäller att anläggningen uppfyller gällande mått samt att syntetbeläggningen är certifierad av WA. Vidare skall beläggningen testas för att säkerställa att den uppfyller gällande regler. Måttriktighet redovisas i WA:s formulär ”Measurement report outdoor”. Klass 1-certifikat erfordras i princip för världsmästerskap samt olympiska spel.

För certifikatet World Athletics Certified Facility Class 2 gäller att anläggningen uppfyller gällande mått samt att syntetbeläggningen är certifierad av WA. Måttriktighet redovisas i WA:s formulär ”Measurement report outdoor”. Klass 2-certifikat erfordras för övriga tävlingar som utförs i regi av WA och Europeiska Friidrottsförbundet.

Anvisningar för Internationella Friidrottsförbundets certifieringssystem för anläggningar finns på World Athletics hemsida (under rubriken Certification System). I dokumentet World Athletics Certification System Procedures beskriver kapitel 2 i detalj hur certifiering av anläggningar enligt klass 1 och 2 går till.

Här kan du se vilka anläggningar (i hela världen) som har en WA-certifiering. Det är WA-sidan som gäller, vi upprättar dock information om de svenska anläggningarna som är certifierade här nedan.

Svenskt certifikat, utomhus

För arena där svenskt mästerskap för seniorer (Friidrotts-SM) ska genomföras erfordras svenskt certifikat eller WA-certifikat.

För ansökan om Svenskt certifikat ska anläggningsägaren (oftast en kommun) beställa certifieringsmätningar, som ska utföras enligt fyra formulär som kan laddas ned med länkarna här nedanför:

Innan arbetet påbörjas ska anläggningsägaren meddela Svensk Friidrott vem som anlitas för att göra certifieringsmätningarna.

När mätningarna är gjorda skickas ansökan med samtliga bilagor till sofia.jager-stenberg@friidrott.se  Ansökan ska också kompletteras med serviceprotokoll för den mätutrustning som använts. För själva certifieringen betalar anläggningsägaren en certifieringsavgift på 10 000:-, som faktureras i samband med utfärdande av certifikatet.

Svenskt certifikat är giltigt till dess att renoveringsåtgärder utförs på anläggningen, dock längst i 7 år räknat från den dag certifieringsmätningarna är gjorda.

Certifikat från World Athletics, inomhus

För inomhusanläggningar (World Athletics Certified Indoor Facility) gäller att anläggningen uppfyller gällande mått samt att syntetbeläggningen är certifierad av WA. Måttriktighet redovisas i formuläret ”Measurement report indoor”.

Friidrottsarenor i Sverige med WA Class 1-certifikat

Ort Arena Banbeläggning Giltigt t o m
Stockholm Stadion CONIPUR VMAX 2027

Friidrottsarenor i Sverige med WA Class 2-certifikat

Ort Arena Banbeläggning Giltigt t o m
Borås Ryavallen Conipur SP 2022 (löpt ut)
Eskilstuna Ekängen Polytan WS 2023 (löpt ut)
Gävle Gunder Hägg-stadion SPURTAN WS 2024
Göteborg Björlandavallen CONIPUR SP 2027 -10
Karlstad Sola Arena CONIPUR SW 2028-06
Sollentuna Sollentunavallen Polytan WS 2022 on-going
Stockholm Enskede IP Conipur SW 2028-07

Friidrottsarenor i Sverige med svenskt certifikat 

Ort Arena Banbeläggning Giltigt t o m
Halmstad Halmstad Arena Friidrott Conica AG 2028-06-15
Norrköping Norrköpings Friidrottsarena Conipur SP 2026-11-18
Åkersberga Österåkers IP Conica SP 2026-01-16


Fotnot: Ansökan om svenskt certifikat har också skickats in för Hedens IP i Helsingborg (2016-05-12) men certifikat har inte kunnat utfärdas eftersom ingen efterkontroll har genomförts av konstaterade brister vid certifieringsmätningstillfället.

Friidrottsarenor i Sverige med WA Indoor-certifikat

Ort Arena Banbeläggning Giltigt t o m
Karlstad Eva Lisa Holtz Arena Conipur SW 2027-04
Stockholm Sätra Friidrottshall Sportflex Super
X720
2026-10


Fotnot: Den arena som byggdes i Göteborg (Scandinavium) till inomhus-EM 2013 var certifierad enligt "WA Indoor".