Hem / Vår friidrott / Trygg Friidrott

Trygg Friidrott

Friidrotten ska vara en miljö där alla känner sig trygga. Tryggheten skapar vi tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra men också genom att säga till om något inte känns rätt.

Tryggheten byggs också på en verksamhet dit alla är välkomna, genom att friidrottsmiljön formas utifrån friidrottens värdegrund och stöds av policys och handlingsplaner. 

  • Friidrottens Värdegrund
  • Friidrottens Uppförandekod - Friidrottens spelregler
  • Friidrottens mångfalds och inkluderingsplan
  • Krav på uppvisning av begränsat registerutdrag 
  • Rådet för Trygg Friidrott tar emot oro och anmälningar
  • Anmälan till idrotten samt användning av RFs Visselblåsartjänst