Hem / Förbundsinfo / Årsmöte / Förbundsårsmöte 2022 / Valberedningen informerar

Valberedningen informerar

Det är av största vikt att det förslag till förbundsstyrelseledamöter som valberedningen förelägger Förbundsårsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta uppmanar vi alla att delta aktivt i sök- och beslutsprocessen.

Val 2022

Svensk Friidrotts styrelse består av ordförande och 8 ledamöter. Vid varje Förbundsårsmöte väljs ordförande på ett år och fyra ledamöter på två år.

Inför vårt Förbundsårsmöte 26-27 mars 2022 gäller följande:

Ordförande ska väljas på ett år.

Johan Storåkers står till förfogande för ytterligare ett års mandat som förbundsordförande.

 

Ledamöter

De ledamöter i förbundsstyrelsen vars mandatperiod går ut vid 2022 års förbundsmöte är:

- Bo Sjölander

- Frida Näsman Fagerström

- Karin Lundgren

- Stephan Hammar

 

 Stephan Hammar står till förfogande för omval. Bo Sjölander, Frida Näsman Fagerström och Karin Lundgren har avböjt.

 Anm: Styrelseledamöterna Anders Svanholm, Berndt Andersson, Caroline Gedin och Ulrika Pizzeghello har ett år kvar på sina respektive mandatperioder. Dessutom ingår Karin Grute Movin i styrelsen i egenskap av ledamot I EA, European Athletics.

Lekmannarevisor

Enligt beslut vid förbundsårsmötet 2020 skall det också väljas två lekmannarevisorer och två suppleanter till densamma.

Mandatperiod för valda lekmannarevisorer som går ut 2022 är

- Leif-Göran Mosell, som ordinarie

- Pia Bosdotter Olson, som ordinarie

- Lou Cederwall, som suppleant

- Johnny Lingstam, som suppleant

 

Disciplinnämnd

Förbundsstyrelsen har för avsikt att lägga ett förslag om införande av en disciplinnämnd, vilken ska väljas av årsmötet. Då det ligger på valberedningen att förbereda detta val tas nomineringar emot på nedan angiven mailadress.

 

Valprocess:

NOMINERINGAR

Kan göras av Svensk Friidrotts distriktsförbund (SDF) och medlemsföreningar. Enskilda medlemmar är välkomna att lämna uppslag (se nedan) och kan naturligtvis föreslå en nominering till sitt distrikt/sin förening.

Valberedningen uppskattar om nomineringen kompletteras med en motivering där man pekar på kandidatens starka sidor och hur hon/han bedöms bidra till styrelsearbetet/lekmannarevisorer/diciplinnmämnd

- Motiveringen kan ske skriftligt eller genom diskussion med någon eller några av valberedningens ledamöter. (Kontaktuppgifter finns nedan.)

- Lämna gärna kontaktuppgifter för att underlätta vårt arbete.

- Inkomna nomineringar läggs ut på hemsidan löpande för att vi ska ha en så öppen process som möjligt.

- OBS! Den person som nomineras måste vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.

UPPSLAG

är en möjlighet för enskilda personer och/distriktsförbund att till valberedningen lämna förslag på lämpliga personer till förbundsstyrelsen. En person som föreslås via uppslag behöver inte vara tillfrågad om intresse för uppdraget. Valberedningen tar kontakt med vederbörande utan att nämna vem som lämnat uppslaget.                                     

ÖKAT ENGAGEMANG FÖR VALEN

Valberedningen vill öka engagemanget hos våra distriktsförbund för valen. Valberedningen kommer därför aktivt att söka kontakt med varje distriktsförbund i denna process. Mer om detta i brev direkt till distriktsförbunden.

Observera att ju tidigare vi får in ett namnförslag desto bättre möjligheter har vi att undersöka, träffa och diskutera föreslagna kandidater.              

TIDSPLAN

Nomineringar och uppslag ska skickas till valberedningens ordförande, Helene Bourdin via e-post: This is a mailto link. Sista dag för detta är enligt stadgarna den 15 januari 2022.

Tveka inte att nominera, lämna uppslag eller att kontakta oss i valberedningen för en diskussion! Detta gäller även under de kommande helgerna.

Valberedningens förslag ska enligt stadgarna lämnas senast tre veckor före Förbundsårsmötet

Information om kandidater
Kandidat-CV
För att förbundsårsmötets ombud skall få bästa möjliga bild av styrelsekandidaternas kompetens och bakgrund arbetar vi för att alla kandidater - såväl valberedningens förslag som övriga kandidater - ska presentera ett CV. Detta CV skickas till SDF och föreningar. Ombud får CV tillsammans med Förbundsmöteshandlingarna.

Seminarium/hearing

Under förbundsårsmöteshelgen genomförs ett seminarium ("en hearing") med presentation av, och möjlighet att ställa frågor till, de personer som kandiderar till en plats i förbundsstyrelsen.

 

Svensk Friidrotts Valberedning

Helene Bourdin                               This is a mailto link           0708-23 68 04

Gunilla Löthagen Sjöstrand             This is a mailto link         0707-28 58 04

Tomas Strandberg                           This is a mailto link   0704-34 19 07

Anders Thorén                                 This is a mailto link        0703-55 64 22

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png