Annons

Annons

För långloppsarrangörer: nytt om resultatrapportering

Startbild 999X600

FOTO: DECA TEXT&BILD

Det är högsäsong för långlopp och redan har över hundra tävlingar arrangerats och ännu fler lopp. Från och med i år gäller en ny mall för resultatrapportering till friidrottsstatistik.se.

Svensk Friidrotts resultat- och statistiksystem möjliggör att aktuell statistik för seniorer, juniorer, ungdomar och veteraner kan presenteras och för att det ska fungera är det viktigt att resultatlistor skapas i rätt format och skickas in skyndsamt efter avslutad tävling.Ny mall för långlopp

När det gäller långlopp finns det sedan årsskiftet en ny mall i CSV-format för att underlätta inläsningen. Nytt är att den, förutom de som fullföljde och bröt, ska innehålla alla som var anmälda men inte startade (DNS; did not start). Detta för att mängdstatistik över antal anmälda, startande och fullföljande ska kunna sammanställas.

I övrigt är det viktigt att resultatlistor förutom förnamn, efternamn och förening/hemort innehåller födelseår (eller födelsedatum) så att löparna kan identifieras på ett bra sätt.

Olika mallar för olika lopp
Via länken nedan finns mer information där arrangörer kan välja olika mallar för olika lopp för att underlätta rapporteringen.
För alla som arrangerar lopp på standarddistanserna 5 km, 10 km, 21.1 km, 42.2 km och ultradistanserna är det viktigt att information om kontrollmätt bana rapporteras till resultat@friidrott.se. Om en bana förändras p g a till exempel vägarbete så behöver den mätas om. Om det inte görs – d v s det är en icke kontrollmätt bana – är det viktigt att även det framgår av resultatlistan.

Skicka inom fem dagar

Viktigt också att resultatlistor skickas in inom fem dagar efter avslutad tävling. Eller så snart nödvändiga korrigeringar och rättelser gjorts.
 Har din förening någon resultatlista från långlopp som ännu inte skickats in? Gör i så fall det snarast till resultat@friidrott.se
 
Resultatrapportering arenatävlingar

Från och med 2023 ska alla resultatlistor från arenatävlingar rapporteras in via tävlingsadministrationsprogram. Detta för att minska arbetet för alla parter – inte minst för arrangören. Det möjliggör snabbare publicering på friidrottsstatistik.se, färre fel och som sagt mindre arbete.
 Detta innebär att Excel-mallen utgått.


Läs mer resultatrapportering:

Långlopp
Arena/Jonas Hedman

Relaterade nyheter