Medlemsavgift

I och med att förening erlägger medlemsavgift till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och i övrigt fullgör sina stadgeenliga plikter mot SFIF är föreningen också medlem i sitt Special Idrottsdistriktsförbund (SDF). 

SDF har därmed inte rätt att ta ut medlemsavgift. SDF och de föreningar som så beslutar kan dock ingå frivilliga överenskommelser/avtal om t.ex. serviceavgift.

Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet. Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng.

Föreningar Tilläggsröstetal Medlemsavgift
1-10 4 17 600 kr
11-20 3 13 200 kr
21-30 2 8 800 kr
31-151 1 4 400 kr
Övriga 0 1 980 kr

Aktuell sammanställning över medlemsavgifter 2021

Ladda ner