Medlemsavgift

I och med att förening erlägger medlemsavgift till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och i övrigt fullgör sina stadgeenliga plikter mot SFIF är föreningen också medlem i sitt Special Idrottsdistriktsförbund (SDF). 

SDF har därmed inte rätt att ta ut medlemsavgift. SDF och de föreningar som så beslutar kan dock ingå frivilliga överenskommelser/avtal om t.ex. serviceavgift.

Storleken på medlemsavgiften till SFIF beräknas på föreningens antal röster på SDF årsmötet. Varje förening har en röst, därutöver får förening tilläggsröst baserat på uppnådda SM-poäng.

Föreningar Tilläggsröstetal Medlemsavgift
1-10 4 21 200 kr
11-20 3 15 900 kr
21-30 2 10 600 kr
31-151 1 5 200 kr
Övriga 0 2 200 kr

Aktuell sammanställning över medlemsavgifter 2022

Ladda ner

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png