Annons

Annons

Skärmavbild 2024 04 26 Kl. 10.05.01

Friidrottens anläggningsutformningar

Svensk Friidrott arbetar för en breddning som möjliggör större användning av våra miljöer, samt mot en lämplig geografisk fördelning av anläggningar och typer av idrottsytor i hela vårt land.

För att nå dit vill vi agera för en öppen och aktiv dialog med kommuner, anläggningsägare, föreningar, distriktsfriidrottsförbund, övriga idrotter liksom Riksidrottsförbundet. Svensk Friidrott ska alltid vara en aktiv part i hur friidrottens idrottsmiljöer utformas, utvecklas och underhålls i landet.

Utveckling och utformningar av friidrottens miljöer styrs av flera regelverk beroende på klassificering och användningssätt. Friidrottsförbundet rekommenderar starkt att anläggningsägare, föreningar och beställare följer våra rekommendationer mot att skapa och framtidssäkra attraktiva anläggningar för friidrotten.

Som hjälp finns förbundets anläggningskommitté som ni kan kontakta och som bistår med teknisk rådgivning och vägledning i initiala skeden.

Internationella regler

Nationella regler

Svenska friidrottsförbundet rekommenderar anläggningsägare att anlita inom ramen för friidrottens anläggningar sakkunniga personer avseende planering, anpassningar och dess utformningar. Detta för att trygga samt säkra friidrottens funktioner, behov, regelverk samt utformningar för det aktuella projektet.

Kontakta anläggningskommittén i tidiga skeden för att etablera rådgivning och dialog.