Annons

Annons

Vi bygger vår verksamhet på visionen "Din idrott - hela livet" där individens välmående är i fokus. Friidrotten ska kännetecknas av trygghet, glädje, gemenskap och öppenhet. 

Vi vet att en friidrott fri från diskriminering är en förutsättning för att hitta till, delta och stanna kvar i friidrotten. Vi är därför lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras olikheter. 

Sedan hösten 2019 arbetar vi för att friidrottare med transerfarenhet ska kunna delta i friidrotten genom hela livet. Det arbetet har mynnat ut i en policy med ställningstaganden som inkluderar transpersoner till viss del men inte fullt ut.

Svensk Friidrotts policy för friidrottare med transerfarenhet

Arbetet med implementeringen av policyn är pågående och vi jobbar med frågan ur flera perspektiv. Vi vet att det är vi tillsammans som skapar trygga och hållbara tränings- och tävlingsmiljöer inom friidrotten.

Här har vi samlat vanliga frågor som rör policyn och arbetet med att vara en inkluderande idrott - Vanliga frågor.

 

Rådet för Trygg Friidrott

Läs om det uppdrag som Rådet för Trygg Friidrott har och hur du kan komma i kontakt med de personer som utgör rådet. 

Läs mer