Annons

Annons

Tema: Idrott 65+

En nyhet för 2024 är att ni som förening också kan söka projektstöd för att starta och utveckla aktiviteter för personer äldre än 65 år.

Vad kan vi som förening söka stöd för inom detta tema?

Föreningen kan söka projektstöd för aktiviteter som bidrar till att utveckla och stärka friidrotten för vuxna över 65 år. 

Exempel på projekt/processer som ni kan ansöka om stöd för:

 • Starta upp nya grupper för målgruppen 65+.
 • Utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65+.
 • Att nå och skapa sammanhang för äldre som inte är aktiva idag.
 • Anordna prova på tillfällen för att nå nya deltagare.
 • Arrangera enklare tävlingar för målgruppen, i stil med veckans gren.
 • Fortbildning och kompetensutveckling till ledare eller tränare för målgruppen.
 • Användning av konceptet Power träning senior.
 • Föreläsningar.
 • Samverkan med andra föreningar eller organisationer.
 • Framtagning av material såsom marknadsföring, broschyrer, trycksaker, utskick och rollups.
 • Bilda funktionärsgrupp av personer över 65 år till arrangemang
 • Ersättning för arbetsgrupp/projektgrupp eller projektledning.
 • Ansöka om egna idéer för att förbättra verksamheten för målgruppen inom föreningen.

Exempel på kostnader som kan sökas vid ansökan: 

 • Till föreläsare, utbildare, handledare.
 • Omkostnader för fysiska träffar/utbildningar med mera.
 • Arvode för projektledning, medverkande i arbetsgrupp/projektgrupp.
 • Materialkostnader så som framtagande av eget material, trycksaker, rollups, broschyrer, utskick eller liknande.
 • Kostnader för inköp av låneutrustning vid nybörjar/prova på-aktiviteter.
 • Ledarvård och kompensutveckling.
 • Friskis & Svettis kan söka bidrag till Seniorklubben.

 • Detta paket söks i IdrottOnline via Svenska Friidrottsförbundets kategori Projektstöd IF.
 • Formuläret ni ska välja heter Projektstöd IF Idrott 65+.
 • Godkännande av ansökan och beviljat belopp baseras på satsningens innehåll, omfattning, långsiktighet, typ av kostnader, överensstämmelse mellan mål, syfte, genomförande och kostnader och i vissa fall antal deltagare.
 • Generell information om hur ni ansöker och återrapporterar..
 • Ansökan för 2024–2025 stänger den 16:e oktober 2025 och sista dagen för återrapportering är 31 december 2025.

 1. Person med behörighet (någon av dessa roller: Idrottslyftsansvarig, Ordförande, Kassör) loggar in på föreningens IdrottOnline. 
 2. I toppmenyn väljs "Idrottsmedel"
 3. Därefter väljs "Idrottsmedel" i vänstermenyn. 
 1. Skapa ansökan (gardiner)
  • Idrottsmedel via = Svenska Friidrottsförbundet
  • Kategori = Projektstöd IF
  • Idrottsmedel = Projektstöd IF Idrott 65+.
 2. Det går att spara ifylld information om ni inte vill skicka in ansökan direkt.
 3. När all information är ifylld skickar ni in er ansökan. 

Har ni problem med IdrottOnline, kontakta supporten

 • Beskriv genomförandet av aktiviteten.
 • Hur många unika personer var med.
 • En tydlig budgetredovisning.
 • Föreningens måluppfyllelse med aktiviteten.
 • Kontaktperson inom föreningen.