Annons

Nya regler för tävling på statliga vägar

Start (2)

Från och med 1 januari 2023 kommer arrangören att få betala eventuella åtgärder på statliga vägar, som krävs för att ett lopp ska kunna genomföras, exempelvis skyltning.

Annons

Trafikverket har under 2022 succesivt implementerat ett justerat arbetssätt som senast 1 januari 2023 ska vara helt implementerat. Bakgrunden är att öka rättssäkerheten och trafiksäkerheten. Förändringen innebär att samtliga vägmärken som är aktuella för ett arrangemang på statlig väg ska hanteras av Trafikverket och att kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna ska belastas arrangören.

Den 1 september gav den dåvarande regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023. För tillfället pågår en dialog mellan idrotten centralt, Regeringskansliet och Trafikverket för att undersöka möjligheten till en process där ideella föreningar fortsatt ska ha möjlighet att arrangera tävlingar på statliga vägar.

De flesta av friidrottens motionslopp arrangeras främst på kommunal väg och kommer inte beröras. Men en del går bitvis på- eller korsar en statlig väg. Det är viktigt att ha i beaktande att det även gäller om loppet/löparna korsar en statlig väg. Det finns idag ingen tydlig prisbild för vad eventuella åtgärder kostar. På Cykelförbundets hemsida finns en del frågor och svar från Trafikverket att ta del av.

Vill man själv undersöka en vägsträcka innan tillståndsansökan för lopparrangemang skickas in till Polismyndigheten kan man gå in Nationella vägdatabasen och söka på till exempel gatunamn eller koordinater för att får reda på vilket vägslag sträckan har. I annat fall kommer man få besked om vad som gäller efter att tillståndet varit på remiss hos berörda instanser (kommun, brandmyndighet, markägare m m).

Så snart mer information finns tillgänglig i ärendet kommer det att publiceras på hemsidan.

 

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Pride
Ladda inför Pride med digitalt uppsnack

Under juni firas Pride på flera platser runt om i världen med parader, mässor och festivaler för att stödja HBTQI-rörelsen. I början av juni arrangerade RF ett digitalt seminarium på temat HBTQI och Pride som nu går att se i efterhand.

LÄS MER
Friidrott Logga 2
Svensk Friidrott söker kommersiell chef

Är du en drivande entreprenör med säljfokus? Är du samtidigt en person med förståelse och intresse för idrott? Nu finns en mycket spännande tjänst att söka när Svensk Friidrott rekryterar en kommersiell chef.

LÄS MER