Annons

Svensk Friidrotts Ungdomsråd blir Ungdomskommitté

Ungdomsradet Från vinterns strategimöteshelg där både tidigare och nuvarande medlemmar var med: Sofia Lindskog, Henrik Möbius, Carl Hedin, Freja Andersdotter, Michael Pettersson och Amanda Cleréus.

Vid förbundsårsmöte 2004 beslutades att ett Ungdomsråd skulle startas i Svenska Friidrottsförbundet. Första rådet tillsattes 2005 och nu byter Ungdomsrådet namn till Ungdomskommittén.

Annons

Det första Ungdomsrådet tillsattets alltså 2005 och bestod då av 12 ungdomar från olika delar av Sverige. Ungdomsrådets syfte var, och är, att stärka ungdomars och unga ledares roll i Svensk Friidrott, detta genom att inspirera och skapa möjligheter till fler ledaruppdrag för unga. Ungdomsrådet verkar även för att fler unga ska få möjlighet att påverka i friidrottens styrande rum på förenings-, distrikts- och nationell nivå. 

Sedan starten 2005 har mycket hänt och idag består Ungdomsrådet av en ordförande och sju ledamöter som vid inval är 18–25 år. Mandatperioden är två år och en ledamot kan sitta maximalt två mandatperioder. Ungdomsrådets uppdrag har varierat under åren men handlar till stor del om att inspirera och möjliggöra fler ledaruppdrag för unga samt föra ungdomars talan där beslut fattas.

Ungdomsrådet blir Ungdomskommittén

Under 2022 går Ungdomsrådet från att vara ett råd till kommitté, nämligen Ungdomskommittén.
– Den största skillnaden är att Ungdomskommittén blir en kontinuerlig del av verksamheten och tillsätts av styrelsen. Status och tydlighet ökar, allt för att vi vill stärka positionen för unga ledare framöver, säger generalsekreterare Stefan Olsson.

Freja Andersdotter är ordförande i Ungdomskommittén och ser bara positivt på förändringen:
– Vi i Ungdomskommittén tycker att det är roligt och viktigt att förbundet valt att lyfta Ungdomsrådet till en kommitté då det ytterligare stärker unga ledares roll på organisatorisk nivå, säger hon och fortsätter:
– Omorganiseringen kommer leda till ett närmare samarbete och det ser vi med glädje och uppskattning fram emot.

Kommitténs fokusområden under 2022 kommer att handla om att stötta i planering och genomförande av YALA samt verka som bollplank för Svensk Friidrotts nio nya distriktsförbund i att starta och utveckla ungdomsråd på distriktsnivå.

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Pride
Ladda inför Pride med digitalt uppsnack

Under juni firas Pride på flera platser runt om i världen med parader, mässor och festivaler för att stödja HBTQI-rörelsen. I början av juni arrangerade RF ett digitalt seminarium på temat HBTQI och Pride som nu går att se i efterhand.

LÄS MER
Friidrott Logga 2
Svensk Friidrott söker kommersiell chef

Är du en drivande entreprenör med säljfokus? Är du samtidigt en person med förståelse och intresse för idrott? Nu finns en mycket spännande tjänst att söka när Svensk Friidrott rekryterar en kommersiell chef.

LÄS MER