Annons

Annons

Löpning går att genomföra året runt, inomhus som utomhus, i skog, på grus eller på friidrottsarena om ni som idrottslärare har tillgång till det.  Löpning kan arrangeras i form av uppvärmning till annan aktivitet, nedvarvning eller den primära aktiviteten för idrottslektionen. Löpning för barn kan genomföras individuellt eller som stafett, med eller utan naturliga eller uppbyggda hinder längs vägen.

Med tävling i friidrott avses arrangemang i löpning, hopp, kast eller mångkamp där deltagarnas prestationer mäts, registreras och/eller rangordnas. När barn 11 år och yngre tävlar i friidrott finns inga krav på registrering och rangordning.

 

Varianter på löpning i skolmiljö

Nedan listas tips på hur du som lärare i idrott och hälsa kan få in löpning på antingen idrottslektionen eller på idrottsdagar.

Barn upp till 12 år:

  • Stafetter av olika slag: kurirstafett, evighetsstafett, skidskyttestafett etc. Stafett går att genomföra på varierat underlag
  • Medeldistans 400 – 1000m i terräng, grus eller på friidrottsarena
  • Hinderbanelöpning i gymnastiksal, i skog eller på skolområdet
  • 400 m i friidrottshall eller 600m på friidrottsarena

Vid löpning utanför friidrottsarenan kan 600-2500 m vara en lämplig löpsträcka för barn. Men kom ihåg att anpassa löpsträckan efter just era elever och vad dessa klarar av. Löpning är roligt så länge  det görs på elevernas villkor. Lopp kan genomföras både individuellt och i stafettform, exempelvis i lag med 4-6 barn som springer varsin sträcka på 1-1,5 km eller som parstafett där två barn springer varannan sträcka över exempelvis 8x400 m.

Terränglopp kan springas på olika underlag, och även innehålla moment där barnen får hoppa, krypa, släpa, klättra, åla m.m. förbi olika typer av hinder. Hindren kan vara antingen uppbyggda eller naturliga (stenar, trädstammar, diken osv)

 

Ungdom 13 – 16 år

  • Stafetter av olika slag: kurirstafett, evighetsstafett, skidskyttestafett etc. Stafett går att genomföra på varierat underlag
  • Hinderbanelöpning i gymnastiksal, i skog eller på skolområdet
  • Medeldistans: 600 - 800 m på friidrottsarena
  • Långdistans: 1500 – 2000 m på friidrottsarena
  • 800m - 1500 m i friidrottshall

Om er skola arrangerar en idrottsdag eller deltar i Skoljoggen kan en längre löpsträcka utanför friidrottsarena passa bra. Vid en idrottsdag kan 2500 – 4000m vara en lämplig löpsträcka för ungdomar men kom ihåg att anpassa sträckan och underlag för just dina elever.

Låt era elever få testa på löpning på varierat underlag och i olika former. Som inspiration har Svensk Friidrott tagit fram konceptet Run All around till föreningar som kan ge er tips på hur löpning kan genomföras.