Annons

Annons

Varför Projektstöd IF?

Både Aktivitetsstöd som Projektstöd  IF stängdes den 1 november. Vi siktar att öppna upp igen kring årsskiftet!

Friidrotten är känd och populär i Sverige. Men utifrån Friidrottens Strategi 2025 ska friidrotten bli mer attraktiv och ska växa – i hela landet, i alla åldrar, i alla föreningar och i alla grenar.

Strategins utvecklingsområden ligger till grund för utvecklings arbetet, på förbunds-, distrikts och föreningsnivå. Projektstöd IF är ett ytterligare verktyg i det arbetet.

Medel från Projektstöd IF finns alltså till för att ge möjlighet för er förening att genomföra olika typer av projekt, satsningar eller utvecklingsarbeten - med det gemensamma målet att utveckla vår idrott för att nå fler och bli tryggare. 

Hur funkar Projektstöd IF? 

Bidragen inom Projektstöd IF kommer från staten via RF och syftar till att hjälpa idrotten att utvecklas inom områden där idrotten totalt sett inte når hela vägen.

RF har satt upp ramar för vad pengarna ska kunna gå till och sedan ska varje idrott förtydliga villkoren för sina föreningar mer specifikt.
Här presenteras inom vilka områden där ni som förening kan ansöka om stöd från Projektstöd IF från Svenska Friidrottsförbundet. Det finns i tillägg bidrag att få inom Projektstöd IF via RF-SISU centralt eller föreningens lokala RF-SISU-distrikt. 
Mer information om detta finns hos RF-SISU lokalt.

Er förening kan ansöka om Projektstöd IF om ni ...

a) vill nå barn och unga som ni inte når idag

Föreningen kan söka projektstöd för aktiviteter som bidrar till att barn och ungdomsfriidrotten blir mer jämlik, genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka i föreningen. Inom friidrotten betraktas äldre ungdomarna samt barn och ungdomar i idrottssvaga områden som underrepresenterade grupper.

b) vill göra föreningsmiljön tryggare och mer hållbar och inkluderande

Föreningen kan söka projektstöd för aktiviteter som bidrar till att föreningsmiljön blir tryggare, mer hållbar och inkluderande.
Detta betyder att alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och så att fler får ta del av positiva idrottsupplevelser
över tid.

Er förening kan ansöka om projektpengar till era egna idéer men vi har också samlat inspiration till vad ni kan göra i Projektstöd IF-foldern som du kan ladda ner här!

Så ansöker du om Projektstöd IF

Ansökan om projektmedel via Projektstöd IF sker via föreningens IdrottOnline, under rubriken Idrottsmedel. 

Vi har samlat svar på vanliga frågor, tydliga instruktioner om ansökningsprocessen och övriga villkor i denna guide.