Annons

Aktuella internationella uppdrag

Det som sker i friidrotten internationellt påverkar Svensk Friidrott. Internationella kommittén uppmuntrar därför personer som på ett eller annat sätt är knutna till Svensk Friidrott att visa intresse för internationella uppdrag, ideella såväl som professionella.

Här nedan publiceras annonser gällande internationella uppdrag. Vi vill också tipsa om World Athletics särskilda sida för lediga jobb vilken kan vara intressant för dig som vill jobba internationellt yrkesmässigt.

Vi uppmanar också den som är intresserad av att jobba internationellt att höra av sig till generalsekreterare Stefan Olsson via mejl stefan.olsson@friidrott.se eller telefon 070-349 21 41. Då många arbetsgrupper, projekt eller enskilda roller tillsätts relativt snabbt har vi för avsikt att bygga upp en cv-bank där vi snabbt kan hitta intressanta matchningar. Den intresserade kan uppmanas fylla i ett formulär där hen specificerar kunskaper, erfarenheter och intresseområden.

 

Spännande uppdrag att söka inom World Athletics

Nu ges möjligheten att ansöka om uppdrag inom World Athletics Competition, Development och Governance Commission för perioden 2023-2027.

Ansökan ska stödjas av nations- eller världsdelsförbund. Därefter vidtar en gedigen beredningsprocess inom World Athletics under ledning av deras Nomination Panel. I slutet av september fattar styrelsen beslut om kommissionernas sammansättningar och i slutet av oktober förväntas de ha sina första möten. Läs mer på WA:s hemsida där annonserna publicerats.

Svensk Friidrott hoppas att många är nyfikna och intresserade.

Mer information finns HÄR och HÄR.

Ansökningarna inklusive bilaga/bilagor ska vara Stefan Olsson tillhanda senast den 4 juni för att hinna beredas. Skickas till stefan.olsson@friidrott.se

Ansökan bygger på att den stöds av Svenska Friidrottsförbundet, som också ska signera ansökan.

Har du frågor eller vill ha råd och tips kan du i första hand höra av dig till generalsekreterare Stefan Olsson, 0703-492141.