Annons

Annons

Arbete med transinkludering fortsätter – ny policy antagen

Idrottsrörelsen Gör Sverige Starkare

Svensk Friidrott arbetar för att bedriva en verksamhet som präglas av glädje, gemenskap och trygghet. Nu finns en ny policy publicerad gällande inkludering av friidrottare med transerfarenhet.

Friidrotten ska vara en plats fri från diskriminering och som är öppen för alla. Under 2019 antog Svenska Friidrottsförbundets styrelse en policy gällande inkludering av friidrottare med transerfarenhet. I december 2020 reviderades policyn utifrån tillgänglighet och applicering av barnkonventionen.

Policyn tar upp föreningsmiljö och tävlingsmiljö. För tävlingsverksamhet skiljer det sig beroende på friidrottarens ålder och ambitionsnivå. När det handlar om idrott för barn gäller barnkonventionen och att friidrotten ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv.

För bredd och motion gäller att barn och unga upp till 18 år får, utifrån upplevt kön, välja den tävlingsklass som de vill delta i. Policyn säger också att personer över 18 år vid bredd- och motionstävlingar får välja tävlingsklass utifrån de klasser som finns tillgängliga.

- Friidrottens värdegrund är tydlig: vi är en idrott där alla individer ska kunna vara delaktiga, bli sedda och känna sig trygga. Policyn och de verktyg den ger är ett viktigt steg för att visa var friidrotten står och vilka riktlinjer som finns, men vi ser även ett fortsatt arbete med ökad kunskap som en viktig nyckel, säger Hillevi Thor, avdelningschef för föreningsavdelningen.

Tävlingsintyg – stöd för transpersoner

Ett tävlingsintyg är framtaget för att verka som stöd för transpersoner och utfärdas i syfte att bekräfta transpersoners deltagande i en specifik tävlingsklass. För transpersoner som deltar i breddtävling och/eller motionsklasser är tävlingsintyg frivilligt. Tävlingsintyg vid tävling för barn och ungdom beviljas av Svensk Friidrotts barn-och ungdomsansvariga.

Vidare har tävlingsarrangörer ett ansvar att ta emot eventuella tävlingsintyg från transpersoner och att välkomna dessa på ett tryggt sätt på tävlingsplatsen.

Arbetet framåt

Idag finns ett första beslut och ställningstagande som inkluderar transpersoner till viss del. Svensk Friidrott behöver därför arbeta vidare utifrån flera perspektiv. Policyn och mer information kommer att finnas tillgänglig på vår samlingssida HBTQI + Friidrott.

Under hösten ska även en arbetsgrupp tillsättas vilken ansvarar för implementering av policyn samt fortsatt arbete med målgruppen för elitinriktad idrott.

Relaterade nyheter

Styrelsen
Nya förbundsstyrelsen presenteras

Under förbundsårsmötet i Uddevalla föregående helg valdes en ny förbundsstyrelse för Svensk Friidrott. De flesta är redan kända ansikten, men ett nytt tillskott valdes in.

LÄS MER
Årets Unga Ledare 3881
De är Årets Unga Ledare 2023

På Svensk Friidrotts förbundsårsmötet i Uddevalla fick Frida Hafström och Jack Forsberg ta emot priset och hyllas som Årets Unga Ledare. Ett pris som delats ut sedan 2020 för att lyfta unga förebilder och deras engagemang inom friidrotten.

LÄS MER