Annons

Annons

Arrangörer slipper sanktionsavgifter 2021 – rapport från fredagens styrelsemöte

På styrelsemötet i fredags låg mycket av fokus på det stundande Riksidrottsmötet. Givetvis diskuterades även coronasituationen och beslut fattades om att inga sanktionsavgifter tas ut av arrangörer under 2021. Här en sammanfattning av styrelsemötet.

Även det andra ordinarie mötet med den nya styrelsen hade fullt deltagande och genomfördes helt digitalt via Teams. Den nya styrelsegruppen har fortfarande inte träffats fysiskt men förhoppningsvis ska det bli möjligt inom de närmaste månaderna.

Stort fokus låg i fredags på förberedelserna inför Riksidrottsmötet som kommer att genomföras den 28-30 maj och som du kan läsa mera om på friidrott.se under de kommande dagarna. Helt klart är att det kommer att bli spännande och det är många stora frågor på agendan vilka på olika sätt även kommer att påverka svensk friidrott.

Styrelsen diskuterade även förbundets organisation och fortsätter framöver det arbetet. I analysen kommer det att tas betydande hänsyn till Strategi 2025 och den nya regionala organisationen.

Styrelsen beslutade vidare om fördelningen av representation på SM-tävlingar samt uppdragen som överledare vid mästerskap och landskamper. Det togs även beslut om styrelsens egen arbetsordning, GS-instruktion och om en uppförandekod för alla som är involverade i och representerar förbundet på olika sätt. Koden gäller till exempel styrelsen, kommittéer, landslagsledare och personalen på förbundskansliet.

Sedan många år tillbaka har vi ett bra samarbete inom Norden och den 11 juni genomförs årets nordiska kongress. Styrelsen har lämnat in tre olika motioner som i korthet gäller:

  • Införande av viktkastning på Nordenkampen.
  • Skapande av ett projekt för att ytterligare stärka det nordiska samarbetet framöver.
  • Tillsättande av en arbetsgrupp som verkar för och lyfter frågorna om en hållbar friidrott i det internationella perspektivet.

Coronasituationen var förstås också uppe till diskussion och i det sammanhanget beslutade styrelsen att det inte kommer att tas ut några sanktionsavgifter för vare sig motionslopp eller arenatävlingar under hela 2021. Styrelsen har den största respekt och förståelse för den situation som föreningar och arrangörer befinner sig i och vill underlätta för arrangörer att komma igång med tävlingsverksamhet igen, givet att möjligheterna finns. Nu finns en tydlig förhoppning om att förutsättningar framöver kommer att ges.

Styrelsen beslutade även att en arbetsgrupp får i uppdrag att se över hur disciplinärenden ska hanteras framöver. Gruppen förväntas lägga fram ett förslag under hösten.

Därutöver lämnades även ett flertal rapporter, bland annat om:

  • Rekrytering av ny förbundskapten efter Karin Torneklint som slutar efter säsongen.
  • Den nya regionala organisationen och arbetet att gå från 23 till 9 distrikt från den 1 januari 2022.
  • Finansieringsgruppens arbete att se över möjligheterna till nya intäkter i framtiden.
  • Arbetsläget gällande framtagandet av en digital utbildningsplattform.
  • Finnkampen 2021 som ska genomföras på Stockholms stadion den 4-5 september.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 15 juni och planeras även det att hållas digitalt.

Relaterade nyheter

Edvin Wide
De får ta emot Edvin Wide-stipendiet och Ungdomsfonden

Varje år delas Friidrottens Ungdomsfond ut som även innefattar Edvin Wide-stipendiet. Mottagare av årets Edvin Wide-stipendium är Karl Ottfalk, IFK Lidingö, och Elsa Sundqvist, Upsala IF. Dessutom blir fyra medaljörer från sommarens U20-EM tilldelade…

LÄS MER