Annons

Annons

Detta hände under förbundsårsmötet i Söderhamn

Johan Storåker FÅM 2023 Förbundsordförande Johan Storåkers under förbundsårsmötet i Söderhamn.

Efter två dagar med kreativa och givande diskussioner avslutades Svensk Friidrotts förbundsårsmöte i Söderhamn. Här hittar ni de viktigaste besluten.

Under förbundsårsmötet i Söderhamn, som står som värd för SM i friidrott 28-30 juli, avhandlades tio motioner och åtta styrelseförslag. Dessutom valdes det en ny styrelse, där Johan Storåkers omvaldes som ordförande. Fyra ledamöter valdes också in i styrelsen varav tre var omval - Caroline Gedin, Berndt Andersson och Anders Svanholm - och ett nyval, Helene Hellmark Knutsson. En styrelsemedlem som nu avslutar sitt uppdrag och som tackades av var Ulrika Pizzeghello som avgick efter sex år i styrelsen.

130 personer var på plats varav 88, av 96 möjliga, delegater. Förbundsårsmötet i Söderhamn var det första fysiska mötet sedan 2019 och än en gång var Christer Pallin en uppskattad mötesordföranden.

Innan förbundsårsmötet inleddes fick deltagarna lyssna på information och föredrag om Finnkampen, löpning utanför arena, Svensk Friidrotts utbildningar och ett år med nio distrikt.

Här nedan listas de olika förslagen som förbundsårsmötet tog ställning till:

Styrelsens förslag

1. Ny mästerskapsstruktur för ungdomar och juniorer

Förslaget behandlades samtidigt som motion 4, Att fördelningen av tävlingsklasser vid mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar ändras. Efter en längre överläggning beslutade församlingen att återremittera både styrelseförslaget och motionen för vidare utredning, med medskicket till styrelsen att Ungdomskommittén ska involveras i processen. 

2. Förändring av SFIF:s grenprogram för U18

Med detta förslag om anpassning till internationellt regelverk underlättar vi för svenska ungdomar
att kvalificera sig till de internationella mästerskapen ungdoms-EM (UEM) och European Youth
Olympic Festival (EYOF).

Förslaget bifölls.

3. Lagtävling vid SM i traillöpning

Införande av lagtävling vid SM i traillöpning skapar förutsättningar för fler deltagare likt SM i terräng.

Förslaget bifölls.

4. Åldersgräns för deltagande vid senior-SM

Införandet av en nedre åldersgräns på senior-SM gynnar den långsiktiga utvecklingen av friidrottare samt minskar/tar bort stressen/pressen från tränaren att ha för hög kvalitetsträning för tidigt.

Förslaget återremitterades till styrelsen.

5. Mandatperioder för disciplinnämnden

Förbundsstyrelsen föreslår justeringar och förtydligande i stadgarna gällande val av ordförande och ledamöter i disciplinnämnden samt att ordförande väljs på ett år.

Förslaget bifölls.

6. Disciplinärenden, justering av bötesbelopp i stadgarna

Böter får enligt bestämmelsen normalt endast ådömas föreningar, men om specialidrottsförbunden skriver så i sina stadgar får böter också ådömas enskilda personer. Styrelseförslaget grundar sig i att Svenska
Friidrottsförbundets disciplinnämnd ska ges rätt att döma ut böter till enskilda personer.

Förslaget bifölls.

7. Förbundsårsmöte vartannat år

Förslaget avslogs.

8. Allmän stadgeöversyn

Förbundsstyrelsen ser ett behov av att ständigt se över och uppdatera stadgarna då såväl verksamheten som omvärlden förändras och utvecklas. I det här förslaget ligger fokus i första hand på att se över allmänna redaktionella ändringar.

Att-sats 1: Ändringsförslaget bifölls med justeringen att paragraf 6 och 7 lyfts ut.

Att-sats 2: Förslaget om en allmän stadgeöversyn till förbundsårsmötet 2024 bifölls.

Motioner

1. Förlängd tid till kandidatnominering till Förbundsårsmöte

De senaste åren har antalet nomineringar till förbundsstyrelsen varit relativt få och en möjlig orsak till detta kan vara att tiden för nomineringar sker under jul och nyårshelgerna.

Motionen bifölls.

2. Förstärkt samverkan mellan SDF och SFIF Elitmiljöer

Östsvenska friidrottsförbundet ser en stor potential i att utveckla samverkan mellan SDF och RIG/NIU/PC. Ett aktivt arbete är i huvudsak påbörjat genom en samverkansmodell.

Motionen bifölls.

3. Stöd till elitaktiva och tränare

Svenska Friidrottsförbundets styrelse får i uppdrag att direkt efter årsmötet 2023 tillsätta en utredning om hur ett framtida elitstöd inom Svenska Friidrottsförbundet ska kunna utformas och finansieras.

Att-satserna 1 och 3 bifölls.

Att-sats 2 bifölls med en modifierad skrivning.

4. Att fördelningen av tävlingsklasser vid mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar ändras

Se Styrelseförslag 1: Ny mästerskapsstruktur för ungdomar och juniorer.

5. Terräng-SM – medalj till alla löpare vid lagtävlingar  

Genomföra en ändring i dagens lagtävlingsformat vid terräng-SM, så att även löpare nummer
4 och 5 ska ingå i laget och tilldelas medaljer om laget når prispallen.

Motionen bifölls.

6. Svenska mästerskap genomförs under en helg eller en helgfri dag

Motionen avslogs.

7. Officiella svenska rekord i 24-timmarlöpning för seniorer

Motionen bifölls.

8. Övergång till nettotider i statistiken för alla landsvägslopp

All statistik för landsvägslopp ska från och med 1 januari 2023 bygga på nettotider om sådana finns.

Motionen avslogs.

9. Regeltillägg för traillopp

Namnet maraton ska få användas på traillopp. 

Motionen bifölls.

10. Försöksperiod i distrikten Göteborg och Gotland-Stockholm för liggande startställning och stående startställning  upp t.o.m. 13 år

Motionen avslogs.

Medlemsavgift till SFIF för 2024

Förslaget om förändrade avgifter bifölls med medskicket att se över hur det fungerar för de paraföreningar som är medlemmar i flera olika förbund.

Medlemsavgiftens storlek:

Föreningar Tilläggsröstetal Medlemsavgift
1-10 4 21 200 kr
11-20 3 15 900 kr
21-30 2 10 600 kr
31-139 1 5 200 kr
140-162 1 3 000 kr
Övriga 0 2 200 kr

HÄR hittas samtliga årsmöteshandlingar.

Svensk Friidrott riktar ett stort tack till Söderhamns kommun och Söderhamns IF Friidrott.

Nedan kan ni förbundsårsmötet i sin helhet.

Lördag

Söndag

Svensk Friidrott Kommunikation

Text:

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@friidrott.se

Relaterade nyheter

Edvin Wide
De får ta emot Edvin Wide-stipendiet och Ungdomsfonden

Varje år delas Friidrottens Ungdomsfond ut som även innefattar Edvin Wide-stipendiet. Mottagare av årets Edvin Wide-stipendium är Karl Ottfalk, IFK Lidingö, och Elsa Sundqvist, Upsala IF. Dessutom blir fyra medaljörer från sommarens U20-EM tilldelade…

LÄS MER