Annons

Annons

Hur ser tävlings- och träningsformerna ut i framtidens friidrott?

Strategi 4 O 5

Hur kan vi utveckla friidrottens tävlingsprogram så att ännu fler inspireras och attraheras av vår idrott? Och vilka träningsformer kan komplettera den befintliga tävlingsinriktade träningen? Om detta handlar två utvecklingsområden i Strategi 2025.

Framtidens friidrott och Strategi 2025 är ett viktigt fokusområde på helgens ordförandekonferens i Sollentuna. Innevarande vecka har samtliga friidrottsföreningar dessutom fått ett fysiskt utskick gällande strategin och en digital föreningsenkät finns publicerad på friidrott.se.

I dag vill vi här på hemsidan rikta ljuset mot strategins fjärde och femte utvecklingsområde: Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer samt nya och utvecklade träningsformer.

När det gäller våra tävlingsformer kan det till att börja med konstateras att friidrottens grenprogram har en stark historisk grund. Samtidigt har tävlingsformer och klasser också utvecklats i takt med tiden.

Nya tävlingsformer har vuxit fram, inom och vid sidan av arenaidrotten, och publik och deltagare möter idag nya typer av arrangemang. Stort intresse finns för lagtävlingar och seriesystem och det är en av utgångspunkterna för framtida utveckling.

Strategins målbild för tävlings- och arrangemangsformer 2025 ser ut på följande vis:

  • Tävlingsprogrammen – för friidrottare på alla nivåer – har utvecklats. Det utgår från målgruppens villkor och inspirerar och attrahera därigenom fler. Ökat deltagande ger möjligheter till nyrekrytering och nya intäkter.
  • Intresset för friidrottens arrangemang har ökat.
  • Tävlings- och arrangemangsutvecklingen koordineras inom den nya regionala organisationen och föreningars och distrikts tävlingssamverkan har ökat. 
  • Tävlingar på hög internationell nivå spelar en viktig roll i svensk friidrott. 
  • Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med friidrottens internationella aktörer.

I detta nu vill Svenska Friidrottsförbundet samla in alla spännande tankar och inspel som finns runtom i Friidrottssverige.

Vilka framtidstankar gällande utvecklade tävlingar och arrangemang finns i din förening? Fyll i vår föreningsenkät som hittas HÄR!

Samma sak gäller utvecklingsområde nummer fem, Nya och utvecklade träningsformer – vi är nyfikna på vilka idéer som ni har.

Barn och ungdomars föreningsidrottande minskar, störst är nedgången bland äldre ungdomar och vår gemensamma strategi slår fast att föreningsidrotten kan uppfattas som en alltför tävlingsinriktad miljö, något som kan stöta bort dem som söker rolig och givande träning utifrån egna villkor.

För att möta detta måste befintlig tävlingsinriktad träning kompletteras med nya och utvecklade träningsformer med andra mål och innehåll.

Så här ser målbilden 2025 ut för träningsformerna:

  • Nya koncept motiverar till att fortsätta träna friidrott och gör friidrotten tillgänglig som träningsform för nya och befintliga målgrupper, i olika åldrar och med olika förutsättningar.
  • Föreningarna erbjuder flexibla träningsupplägg och en miljö där det ges möjlighet att delta utifrån sina egna behov. 
  • Förbundet och föreningarna har bättre förutsättningar för att samarbeta med skolan.

Resan mot framtidens friidrott gör vi tillsammans och därför är det viktigt att diskussionen förs runtom i hela Friidrottssverige. Tänk till, diskutera med dina klubbkompisar och fyll i vår föreningsenkät – hur kan/bör vi utveckla våra tävlingar och träningar och vad kan göras för att driva utvecklingen framåt?

Relaterade nyheter

Edvin Wide
De får ta emot Edvin Wide-stipendiet och Ungdomsfonden

Varje år delas Friidrottens Ungdomsfond ut som även innefattar Edvin Wide-stipendiet. Mottagare av årets Edvin Wide-stipendium är Karl Ottfalk, IFK Lidingö, och Elsa Sundqvist, Upsala IF. Dessutom blir fyra medaljörer från sommarens U20-EM tilldelade…

LÄS MER