Annons

Johan Storåkers omvald som ordförande

Johan Storåkers

FOTO: DECA TEXT&BILD

Johan Storåkers sitter kvar som ordförande för Svensk Friidrott. Det står klart efter lördagens förbundsårsmöte. "Nu hoppas jag att vi framåt kan hitta vägar för en större enighet och att vi kan samlas för vår idrotts utveckling", säger Johan.

Annons

Inför förbundsårsmötet hade valberedningen föreslagit omval av Johan Storåkers och inga andra ordförandekandidater hade presenterats.

Christina Liffner, en av delegaterna i Södra Svelands distriktsförbund, yrkade dock på att ordförandevalet skulle bordläggas. Detta mot bakgrunden av att det såväl i media som på andra plattformar funnits en diskussion kring de arvoderade uppdrag Johan Storåkers utförde under sin ordförandetid i 08fri./Stockholms Friidrottsförbund.

- Jag tycker att vi har hamnat i en väldigt olycklig situation här, med en hel del uppgifter som kommit fram väldigt nära det här förbundsårsmötet och yrkar därför på bordläggning av valet av förbundsordförande. Jag anser inte att vi delegater har tillräckligt beslutsunderlag och ska man fatta viktiga beslut behöver man ha ett bra beslutsunderlag, sade Christina Liffner.

Därpå yttrade sig en rad delegater i frågan – vissa var för bordläggning, andra mot – och sedan gick frågan till omröstning.

68 delegater röstade för att ordförandefrågan skulle avgöras nu, 41 delegater röstade för en bordläggning, 4 lade ner sina röster.

Annons

Därmed kunde mötesordförande Christer Pallin förklara att Johan Storåkers valts till ordförande för ännu ett år.

- Nu hoppas jag att vi framåt kan hitta vägar för en större enighet och att vi kan samlas för vår idrotts utveckling. Tillsammans är vi starka! Även om det har varit en hel del debatt i dag och under den senaste tiden så lovar jag att vara en samlande ordförande för hela svensk friidrott, både de som har varit mer kritiska till mig och även andra. Svensk Friidrott bygger vi tillsammans och jag kommer att lyssna på er alla, sade Johan Storåkers.

Ytterligare fyra styrelseval gjordes på förbundsårsmötet. Dels röstades det för omval av ledamoten Stephan Hammar och därtill valdes tre nya ledamöter in: Freja Avebäck, Ulrika Granfors Wellemets och Axel Lönnqvist. Kvar i förbundsstyrelsen är också ledamöterna Caroline Gedin, Ulrika Pizzeghello, Karin Grute Movin, Berndt Andersson och Anders Svanholm. 

Efter avslutat möte riktades ett stort tack till Karin Lundgren, Bo Sjölander och Frida Näsman Fagerström som alla lämnar styrelsen. Avtackning gjordes även av valberedningen, som i och med mötet har bytts ut i sin helhet.

Läs också:
TV: Se förbundsårsmötet i efterhand

/Mathias Karlsson

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Junioren Moa Granat
Nytt digitalt övergångssystem på gång

Det kommer att bli enklare att registrera klubbövergångar framöver, när Svensk Friidrott lanserar ett nytt digitalt system. Läs mer om vad som gäller och vad som krävs från er som föreningar för att det ska funka.

LÄS MER