Annons

Annons

Nu finns Friidrottens spelregler – vår egen uppförandekod

Friidrottens Spelregler BILD NYHET

Friidrottens spelregler är Svenska Friidrottsförbundets uppförandekod och anvisningar till vår värdegrund. Här hittar du våra ställningstaganden inom områden som vi anser behöver belysas i det pågående arbetet för trygga friidrottsmiljöer.

År 2019 antogs Svensk Friidrotts värdegrund och nu finns alltså Friidrottens spelregler på plats, vilka gör värdegrunden och dess kärnvärden tillgängliga och applicerbara när vi planerar och organiserar vår verksamhet. Med hjälp av spelreglerna vill vi skapa en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt för att fler ska känna sig välkomna och delaktiga i Friidrottssverige. Det här är våra spelregler för hur vi organiserar vår verksamhet men även för hur vi agerar och beter oss mot varandra.

- Det handlar om att vi tillsammans ska verka för att skapa trygga friidrottsmiljöer och en trygg friidrott, säger Ulrika Pizzeghello, ledamot i förbundsstyrelsen.

Med vår vision ”Din idrott – för livet” som riktmärke vill Svenska Friidrottsförbundet bidra till ett livslångt intresse för träning och friidrott, där individens välmående är i fokus. Vi vill bedriva en verksamhet som kännetecknas av trygghet, glädje, gemenskap och öppenhet.

Friidrottens spelregler gäller i första hand individer som har uppdrag i förbundet, såsom ledamöter i förbundsstyrelsen, medarbetare på kansliet, medlemmar i kommittéer och nämnder samt landslagsaktiva. Men uppförandekoden och dess innehåll kan givetvis även användas som ett verktyg för att kunna ha viktiga samtal om hur alla som är en del av Svensk Friidrott ska må bra, känna sig välkomna och utvecklas i en trygg gemenskap.

Läs mer om förbundets uppförandekod här: Friidrottens spelregler

Relaterade nyheter

Styrelsen
Nya förbundsstyrelsen presenteras

Under förbundsårsmötet i Uddevalla föregående helg valdes en ny förbundsstyrelse för Svensk Friidrott. De flesta är redan kända ansikten, men ett nytt tillskott valdes in.

LÄS MER