Annons

Annons

Nya avgifter 2022

Under det försenade årsmötet 2020 (genomfördes digitalt den 4 oktober pga pandemin) beslutade årsmötet att bifalla styrelsens förslag om höjning av avgifter till verksamhetsåret 2022.

Nu närmar det sig alltså 2022 och de nya avgifterna kommer att tas i bruk.

De höjda avgifterna motiveras bl a med ökade kostnader när distriktsorganisationen görs om nu till årsskiftet. En ny sanktionsavgift har dessutom införts: förhöjd avgift för arenatävlingar med över 1 000 deltagare/dag. Dessa arrangörer betalar alltså 1 000 kr/dag istället för ordinarie sanktion på 660 kr. Avgiften för barn 11 år och yngre har tagits bort som en del i det nya regelverket för barn 11 år och yngre.

Medlemsavgifter Nuvarande Ny avgift
10 bästa föreningarna 17 600 kr 21 200 kr
Föreningar 11-20 13 200 kr 15 900 kr
Föreningar 21-30 8 800 kr 10 600 kr
Föreningar 31-170 4 400 kr 5 200 kr
Övriga föreningar 1 980 kr 2 200 kr
Sanktionsavgifter Nuvarande Ny avgift
Motionslopp över 10 000 deltagare 11 000 kr 13 200 kr
Motionslopp/dag 1 100 kr 1 300 kr
Stafetter utanför arena/dag 1 100 kr 1 300 kr
Arenatävlingar/dag utomhus och inomhus 550 kr 660 kr
Arenatävlingar/dag utomhus och inomhus med deltagarantal över 1 000 per dag   1 000 kr
Mångkamper utomhus och inomhus 550 kr 660 kr
Internationell sanktion 3 300 kr 3 300 kr
     
Föreningsbyten Nuvarande Ny avgift
Byte före 15 oktober 330 kr 500 kr
Under året (karens) 550 kr 800 kr
Under hela året, veteraner 35 år och äldre 110 kr 200 kr
Under hela året, 11 år och yngre 110 kr 0 kr

De nya avgifterna tas alltså i bruk 2022. Vad gäller sanktionsavgifterna gäller dessa från och med inomhussäsongen -21/-22.

Senast avgifterna förändrades var 2017 då de höjdes med ca 10%. De senaste två åren har sanktionsavgifterna reducerats eller helt tagits bort i perioder, på grund av pandemin.

Protokoll från 2020 års förbundsårsmöte finns i dokumentbanken under kategorin Förbundsårsmötesprotokoll.

/Frida Lindström

Relaterade nyheter

Styrelsen
Nya förbundsstyrelsen presenteras

Under förbundsårsmötet i Uddevalla föregående helg valdes en ny förbundsstyrelse för Svensk Friidrott. De flesta är redan kända ansikten, men ett nytt tillskott valdes in.

LÄS MER