Annons

Nya riktlinjer publicerade – kan träda i kraft 1 juli

Med stor sannolikhet kommer nuvarande restriktioner med anledning av coronapandemin att mildras den 1 juli. För att ge arrangörer så god tid som möjligt publicerar Svensk Friidrott i dag de riktlinjer som troligen träder i kraft torsdag nästa vecka.

Annons

Förutsatt att regeringens förslag som presenterades den 14 juni klubbas igenom, kommer nya riktlinjer för landets friidrottsverksamhet att gälla från och med den 1 juli.

- De här förändringarna, som vi tror blir av, är oerhört välkomna! Ännu ett kliv mot ett mer normalt tillstånd och efter ett riktigt kämpigt år har vi nu – trots att pandemin inte är över – ganska goda förutsättningar för att utöva friidrott, säger Svenska Friidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson.

Bland annat tas maxtaket bort gällande antalet deltagare på arenatävlingar. Dock kvarstår givetvis en rad begränsande riktlinjer, vilka alla syftar till att minimera risken för smittspridning. Det får aldrig bli trångt på eller runtomkring arenan, god hygien är fortsatt extra viktigt och arrangören måste säkerställa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan efterlevas överallt.

När det kommer till motionslopp (utanför arena) gäller att antalet deltagare som samtidigt vistas i start- och målområdet aldrig får aldrig överskrida 900. Här hoppas vi före den 1 juli kunna bringa fullständig klarhet i huruvida det är max 900 i start- respektive målområde som gäller eller om det är 900 totalt i båda områdena, oavsett om start och mål ligger på olika platser. Svenska Friidrottsförbundet anser att regeringens förslag är otydligt på den punkten och har i sitt remissvar efterfrågat ett tydliggörande.  Svenska Friidrottsförbundet anser vidare att max 900 per område bör gälla, förutsatt att start och mål ligger åtskilda och att övriga råd och riktlinjer kan följas.

- Att motionsloppen får bättre förutsättningar är fortsatt centralt för oss och jag är helt övertygad om att alla arrangörer både vill och kommer att ta ett stort ansvar när det handlar om att begränsa smittspridning, säger Stefan Olsson.

Ytterligare en stor förändring finns med i de nya riktlinjerna och den rör publikfrågan. Från och med den 1 juli blir det troligen tillåtet att ha max 600 personer i publiken om anvisade sittplatser saknas, och max 3000 personer om samtliga personer har anvisade sittplatser. Ytterligare personer kan släppas in på större arenor, där det kan bli aktuellt med upp till 3000 åskådare per sektion, förutsatt att vissa regler i övrigt kan följas. För friidrottens del är det i första hand BAUHAUS-galan och Finnkampen som kan arbeta med denna sektionering.

/Mathias Karlsson

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Maja Åskag 1833
Genomförda och kommande regeländringar

Regler inom friidrotten justeras då och då och ibland är det större ändringar som görs i regelboken. Här presenteras de regeländringar som har genomförts under 2023 och 2024 och vilka som är kommande.

LÄS MER